Onderzoeksproject Mentaal welbevinden begint op school

Voltooid EIP MWB
Twee personen met gekruiste handen voeren een gesprek

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het project ‘Mentaal welbevinden begint op school' heeft als belangrijkste doelstelling om een educatief traject rond mentaal welzijn te ontwikkelen op maat van de doelgroep jonge landbouwers en studenten in de verschillende land- en tuinbouwrichtingen in het hoger onderwijs. Dit project is inmiddels afgerond.

Onderzoeksaanpak

Er is participatief gewerkt aan de doorvertaling van de geluksdriehoek naar een educatief traject op maat van jonge landbouwers en studenten. De wetenschappelijke kennis vanuit VIGL en ILVO werd samengebracht en afgestemd op praktische kennis van landbouwers (Groene Kring, Jong ABS), hulporganisatie Boeren op een Kruispunt (BoeK) en het hoger landbouwonderwijs (Odisee Hogeschool).

Relevantie/Valorisatie

Door dit project bestaat er voortaan een volledig uitgewerkt educatief pakket (en traject): "zaadjes van geluk", met een leidraad voor leerkrachten met alle info om aan de slag te gaan met mentaal welbevinden in de agrarische sector. Het educatief traject ‘Zaadjes van geluk’ is opgebouwd uit 3 onderdelen. 1. De groepssessies vormen de basis. Tijdens deze sessies doen de deelnemers kennis én ervaringen op over het begrip mentaal welbevinden. De verschillende bouwblokken van de geluksdriehoek vormen de leidraad doorheen de sessies. De deelnemers ontdekken de verschillende bouwstenen van mentaal welbevinden en hoe je geluk in eigen handen kan nemen, ook als je even uit balans bent. 2. Aan elke groepssessie zijn groepsopdrachten gekoppeld die gebundeld worden in een zaaikalender. Het doel hiervan is om de deelnemers uit te nodigen en enthousiast te maken om als groep in te zetten op het zaaien van geluk. 3. In de ZAAI magazines vindt men achtergrondinformatie die aansluit bij de sessies. Er is een magazine voor elk onderdeel van de geluksdriehoek. Verder zijn er tips, doorverwijzingen, meer oefeningen, linken naar audio- en beeldfragmenten, en interviews.

Financiering

Vlaamse Overheid Departement L&V

Europa