Workshop Hoe moet het met Carbon Farming in Vlaanderen

gras op doorwortelde bodem

Er beweegt heel wat rond Carbon Farming in Vlaanderen én in Europa, zowel in de praktijk, op beleidsvlak als in het onderzoek. Waar werken we best rond samen in Vlaanderen? Waar ervaar je knelpunten en zie je oplossingen? Zoek je een klankbord of duidelijkheid? Ben je overtuigd dat een zekere vorm van samenwerking het verschil kan maken? Heb je een mening over welk soort samenwerking dat moet zijn? Schrijf je dan zeker in voor het discussieforum ‘Carbon Farming in Vlaanderen’ dat zal doorgaan op 6 november 2023 in het Graaf De Ferrarisgebouw, in Brussel.

Carbon Farming of Koolstoflandbouw is een verzamelterm voor alle praktijken die zorgen voor extra koolstofopslag in de bodem of in houtige biomassa en/of het behoud van bestaande koolstofstocks in landbouw, natuur en bos. Carbon Farming wordt steeds vaker naar voor geschoven als deeloplossing voor de klimaatuitdaging op Vlaams, Europees en mondiaal vlak. In Vlaanderen hebben al een aantal spelers ervaring opgebouwd met de implementatie en financiering van Carbon Farming.

Hoe kunnen we ons in Vlaanderen organiseren rond Carbon Farming? En hoe past dit in het Europese kader? Wat is de rol van de overheid en de private spelers?

In de voormiddag krijg je een update van de beleidscontext, tonen inspirerende praktijkvoorbeelden en gaan we in gesprek over de drempels om Carbon Farming op te schalen in Vlaanderen en welke de mogelijke oplossingen zijn. In de namiddag zijn er twee parallelle workshops over de noden, opties en engagementen om in Vlaanderen een pragmatische koepelstructuur te creëren die de uitrol van nieuwe en bestaande Carbon Farming initiatieven faciliteert. We baseren ons op het LIFE CarbonCounts project van het ILVO en het Departement Landbouw en Visserij. Lees daarover eventueel het persbericht en de gepubliceerde roadmap voor het opschalen van koolstoflandbouw in Vlaanderen.

Programma

VOORMIDDAG - INFORMATIEF

 • 09u00 - 09u30 Ontvangst en registratie

We raden aan om voldoende tijd te voorzien om je te laten registreren bij het binnenkomen van het Graaf de Ferrarisgebouw.

 • 09u30 - 09u45 Verwelkoming & introductie
 • 09u45 - 10u25 Het Europese kader: de Carbon Removal Certification Regulation en de Green Claims Directive
 • 10u25 - 10u50 LIFE CarbonCounts: Een roadmap voor het opschalen van Carbon Farming in Vlaanderen
 • 10u50 - 11u15 Koffie
 • 11u15 - 11u45 Inspirerende Vlaamse voorbeelden
 • 11u45 - 12u15 Panelgesprek met Boerenbond, BOS+, Colruyt, ELO en KU Leuven

Broodjeslunch

NAMIDDAG – PARTICIPATIEF

 • 13u30 - 16u00 Workshops – hierbij kan u kiezen uit:
  • Workshop ‘Navigatienetwerk: Samen richting geven aan Carbon Farming in Vlaanderen’

Wil je mee bepalen hoe we in Vlaanderen de aanpak rond Carbon Farming binnen de landbouw en het natuurbeheer vormgeven? Weet je welke actoren een rol kunnen spelen om een overkoepelend samenwerkingsverband op poten te zetten en rond welke elementen er minstens moet worden samengewerkt? Werk je graag mee aan een gedragen visie voor Carbon Farming in Vlaanderen? Dan is deze workshop iets voor jou!

 • Workshop ‘MRV-netwerk: Samenwerken aan een robuuste Monitoring, Reporting & Verification’

Ben je gebeten door data en modellen? Wil je samenwerken om de kennisbasis over koolstofopslag en monitoring, reporting, verification (MRV) voor carbon farming te verhogen? Wil je je engageren voor het geven van gezamenlijk advies over het potentieel van maatregelen en hoe koolstofopslag te kwantificeren? Dan zijn het MRV-netwerk en deze workshop iets voor jou!

 • 16u00 - 17u00 Afsluitende drink

Praktisch

Het discussieforum gaat door in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.

Informatie over bereikbaarheid vindt u via: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/graaf-de-ferrarisgebouw

Het Discussieforum ‘Carbon Farming in Vlaanderen’ wordt georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos, Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en de Vlaamse Landmaatschappij. Dit event wordt gesteund door EJP Soil.