Studiedag Studiedag 'Traditionele rassen, nieuwe kansen' - opgelet: UITGESTELD

Vitale rassen

OPGELET: Deze studiedag wordt omwille van de huidige coronamaatregelen verplaatst naar een later te bepalen moment.

Vitale Rassen organiseert een studiedag rond het thema ‘Traditionele rassen, nieuwe kansen’ – breder kijken naar het thema plantenveredeling. Die dag wordt er verkend hoe plantenveredeling terug in verbinding kan gebracht worden met de landbouw om vanuit het landbouwsysteem met zijn kansen en uitdagingen een antwoord te zoeken voor de uitdagingen van vandaag.

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met ILVO en het Granennetwerk.

Programma

9u30 aankomst, koffie en thee staat klaar

9u45 verwelkoming door ir. Tim Vleugels ( ILVO)

9u55 ‘Bedenkingen van een plantenveredelaar en agronoom over veredelingsstrategieën voor biologische landbouw’, door prof Dirk Reheul UGent

10u15 Vraag en antwoord

10u25 ‘De kansen, maar ook de uitdagingen als granenveredelaar, een verhaal vanuit de praktijk van het Granennetwerk ’ door Ir Lucas Vanden Abeele
Zie ook www.granen.3fonteinen.be

11u00 Vraag en antwoord

11u10 Korte pauze

11u25 ‘Vitale Rassen, een kleinschalig zadeninitiatief met een netwerk aan boerenvermeerderaars, stelt zich voor. Hoe verbindt je onderzoek met praktische ervaring?‘ door Sam De Raeymaeker of Greet Lambrecht zie ook www.vitalerassen.be

11u50 Vraag en antwoord

12u00 Korte toelichting over het verloop van de namiddag en een uitnodiging voor een eenvoudige biologisch vegetarische lunch

13u15 ‘Handreikingen op Europees vlak naar regularisatie en tracering van de zaden, een kans of een blokkade voor kleinschalige initiatieven verweven met de primaire sector?’ door Lien Vrijders, o.a. docente Landwijzer en partner binnen Vitale Rassen

14u00 ‘Living Labs, agro-ecologie en biologische landbouw stelt zijn model voor en wat het zou kunnen betekenen voor een constructieve stap in de participatieve plantenveredeling’ door Ir. Pieter Vermeersch, ILVO

14u30 In kleine groepen nemen we een aantal vragen mee die dieper ingaan op bovengenoemde bijdragen

15u15 In plenum verzamelen we de bijdragen en kijken we naar de input

16u00 Een korte reactie vanuit zowel Vitale Rassen als het Granennetwerk als andere direct betrokkenen en afsluiting.

16u15 Nog even rustig nababbelen

Ten laatste 17h sluiten we de dag informeel af.

Inschrijven

Inschrijven doe je per mail op info@vitalerassen.be. Betaling van je bijdrage bevestigt je inschrijving.
Bijdrage: €25 voor de gehele dag inclusief drank en eenvoudige biologisch vegetarische lunch.

Wil je er graag bij zijn maar is dit bedrag een beletsel, stuur dan even een kort mailtje naar info@vitalerassen.be, we komen je graag tegemoet met een gratis ticket voor deze dag.

Wil je Vitale Rassen steunen, dan kan je je bijdrage opwaarderen!
Rekeningnummer BE 67 5230 8110 2987 van Vitale Rassen met vermelding naam + studiedag 3 dec

Deadline inschrijvingen: 15 november 2021

Organisatie: Vitale Rassen in samenwerking met het ILVO en het Granennetwerk

De organisatoren nemen zich het voorbehoud het concept aan te passen aan de op 3 december 2021 geldende gezondheidsmaatregelen ivm corona.

Vitale Rassen
Het Granen Netwerk