Onderzoeksproject Routeplanner Melkvee 2.0: een succesvolle strategische beslissingstool vraagt om opschaling

In uitvoering ROUTEPLANNER MELKVEE 2.0
melkvee in stal

Contacteer onze expert

Fleur Marchand

Fleur Marchand

Wetenschappelijk directeur ILVO

Contact

Algemeen kader

Hoe kunnen we voor melkveehouders de te maken strategische bedrijfsbeslissingen (groei, jongvee-opfok, mestafzet etc.) nog beter helpen onderbouwen op maat van het bedrijf en in een wijzigende markt- en maatschappelijke context? ILVO maakte eerder al een eerste versie van een wetenschappelijk gefundeerde beslissingstool voor deze sector. De ambitie van het project ROUTEPLANNER MELKVEE 2.0 is om de bestaande tool nog gebruiksvriendelijker, meer trefzeker en breder in gebruik te maken. We schalen de bestaande Routeplanner Melkvee dus op en maken hem ook complementair met andere bestaande tools.

Onderzoeksaanpak

De onderzoekers vertrekken opnieuw van de succesvolle participatieve aanpak uit de bestaande Routeplanner ervaringen. Tijdens de ontwikkeling wordt de ‘Routeplanner Melkvee 2.0’ continu afgetoetst met de sector. Koppelingen met bestaande databanken en integratie in bestaande advisering geven een versterkend effect aan bestaande adviseringsinitiatieven.

Relevantie/Valorisatie

Melkveebedrijven zijn soms geconfronteerd met dalende marges en zeker ook met toegenomen maatschappelijke verwachtingen qua duurzaamheid. Door economie, sociale dimensie en milieu in een planningstool te integreren, worden de handvaten aangereikt om vertrekkende van de specifieke bestaande bedrijfssituatie net die keuzes naar leefbaarheid, een beter leven voor de melkveehouder en het gezin en substantiële milieu- en klimaatwinst beter af te wegen.

Financiering

Vlaamse Overheid - Agentschap Ondernemen
Milk@vice
United Experts - DLV
Zoetis SA
HBB vzw
BNP Paribas Fortis NV
Vlaams Agrarisch Centrum
Achten bvba - Liba