Zoekresultaten voor Irrigatie

Onderzoeksprojecten

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Een beredeneerde irrigatiestrategie en efficiënt water(her)gebruik zijn daarom een steeds grotere prioriteit geworden. Een eerste doelstelling binnen het Irrigatie 2.0-project is om telers vertrouwd te maken met een beredeneerde watergift in termen van welke percelen er op bedrijfsniveau tijdens droogteperiodes het eerst moeten worden beregend.

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Onderzoeksprojecten

Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen

Specifiek wordt er ook de nodige vakkennis opgebouwd rond 3 kennishiaten: het potentieel van sub-irrigatie (water ondergronds aanvoeren via het drainagesysteem), de invloed van PGD op verzilting in de poldercontext, en de mogelijkheden voor collectief waterbeheer op landschapsschaal.OP-PEIL zal specifiek inzetten op:(i) Het aanbieden van beslissingsondersteunende

Activiteiten

Slimme tuinbouw in de grensregio

Programma 13u30 - WelkomstwoordInge Moors, gedeputeerde Landbouw provincie Limburg en voorzitter pcfruit vzw 14u00 - Smart Farming in de praktijk - resultaten Smart GrowersWandeling en bezoek aspergebedrijf Hoeve 't Bommesaarke (Leo Henckens)Slimme irrigatiebesturing: drones, sensoren en modellenDuurzame alternatieven onkruidbestrijding: robots, sensoren

Activiteiten

Demonamiddag smart farming en robotisatie

en adviesbureaus die deelgenomen hebben aan het SmartAgriHubs-project. 13u30: Verwelkoming en korte presentaties Korte presentaties van de Interreg-Vlaanderen-Nederland-trajecten CIMAT over ontwikkeling van multifunctionele robots en machines voor kleinere teelten en Smart Growers over de toepassing van smart farming systemen in onkruidbestrijding, irrigatie

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons