Persbericht Oproep aan akker- en landbouwers: Te nat/te droog? Ondervind/ondervond jij effecten van grondwaterpeilen op je opbrengst?

14/03/2022
Grondwaterpeil

Grondwater is weliswaar onzichtbaar boven het maaiveld, maar het heeft een belangrijke invloed op de landbouwactiviteit. Het is een reserve bij droogte. Een teveel aan water in de wortelzone maakt het moeilijk om te telen. Waar ligt de grens tussen goed en slecht? Zijn er verschillen tussen gewassen? ILVO nodigt jou uit om jouw concrete ervaring te delen, in een interessant ‘landbouwatelier’.

Aandacht voor grondwater(peil) en landbouwpraktijk

Na de voorbije droge zomers en de impact ervan op landbouw en natuur besteedt de overheid meer aandacht aan waterbeheer en het aanleggen van voldoende buffers en reserves.

De waterdeskundigen die daarmee bezig zijn, kennen niet tot in de details de effecten van het verhogen of verlagen van grondwaterpeilen voor de landbouwsector.

Model mét landbouwers

“Of er teeltverliezen optreden door een ongunstig grondwaterpeil, dat hangt af van de soort bodem, de gewaskeuze, het weer, het niveau van het omliggende waterbekken, irrigatie- of drainagemogelijkheden… en van veel andere factoren. Landbouwers en akkerbouwers bezitten hier ongetwijfeld stilzwijgende kennis over.”

Per regio houdt ILVO een ‘landbouwateliers’ om ervaren telers samen te laten vertellen over die effecten van een wijzigend peil, en over goede praktijken. De onderlinge dialoog is nuttig. De onderzoekers zullen de scherpe observaties die jij naar voor schuift ook gebruiken om een digitaal voorspellingsmodel te maken. Dat model moet de invloed inschatten van bepaalde grondwaterpeilen op de opbrengst van veel voorkomende teelten in Vlaanderen. Jouw inbreng uit de praktijk is dus van groot belang voor dat model.

Zoals Nederland?

“Nederland staat al dicht bij een gedetailleerd model om de impact van waterpeilen en droogte op de landbouwpraktijk in te schatten (Waterwijzer-Landbouw). Maar ook hier mikken we op een kennisgebaseerd beheer van waterpeilen.”

Concreet

Beschouw de ‘Ateliers’ als een voor-iedereen-leerrijke dialoog, waar ook een praktische demonstratie bij hoort: over hoe je grondwater kan meten bijvoorbeeld.

Deze oproep hoort bij het onderzoeksproject PEILIMPACT, een project in opdracht van het departement landbouw en Visserij.

Ben jij maïs-, aardappel-, gras-, of graanboer? Of boer in een zone waar vernatting op de agenda staat?
Schrijf in voor de westelijke of de oostelijke demo- en dialoog rond PEIL & PLANT. (Maaltijd is voorzien. Kies voor gepast buitenschoeisel.)

  • 28/03/2022 13-16:00 Atelier WEST (Oost- en West-Vlaanderen)
    Locatie: ILVO, Caritasstraat 39, Melle
    Ik neem deel en schrijf me in!
  • 29/03/2022 20-22:00 Atelier OOST (Antwerpen-Limburg- Brabant)
    Locatie: Loei Dolle Pret, Heikant 86A, 2270 Herenthout
    Ik neem deel en schrijf me in!

Meer informatie

Over het project: www.peilimpact.be
Vragen? Communicatie@ILVO.vlaanderen.be

Wil je weten hoe diep het grondwater in je buurt zit, ga dan zeker eens kijken op de Grondwaterverkenner. Daar kan je alle bestaande grondwatermeetputten zien als blauwe bolletjes. Als je er eentje aanklikt, kan je de putgrafiek opvragen en de diepte van het grondwater onder het maaiveld bekijken. Interessant, toch?

Bodemprofiel
Een bodemprofiel met onderin tekenen van fluctuerend grondwater (grijs)
Grondwater oppompen
Grondwater oppompen voor irrigatie
Natte omstandigheden winter
Natte omstandigheden in de winter
Irrigatie bij droog weer
Irrigatie bij droog weer
Drainagebuizen
Drainagebuizen
Aardappelziekte
Aardappelziekte (komt vaker voor bij vochtige omstandigheden)

Vragen?

Contacteer ons

Contactpunt communicatie

Communicatiedienst

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...