Event POTENTIAL closing event

Computer scherm met data

Insights and guidelines for variable rate irrigation and nitrogen fertilization in potatoBrussels, Belgium Kan op basis van satellietbeelden een taakkaart voor bemesting en/of irrigatie worden opgemaakt? Kunnen we zo beter fractioneren en meer efficiënt omgaan met onze stikstofgiften? Satellieten meten vooral hoe gewassen reageren op hun omgeving. Kunnen we met bodemscans beter voorspellen welke zones in het veld een aangepast beheer vereisen? Is er een meerwaarde van deze scan ten opzichte van staalnames of klassieke bodemvochtsensoren? We kunnen alvast verklappen dat de droogte de afgelopen 3 jaar meer bepalend was dan een N tekort op de gemeten percelen en dat de combinatie van bodemscan en satellietbeelden beloftevol is om ruimtelijk gevarieerde taakkaarten op te stellen. Kom de resultaten van onze proeven in Vlaanderen (Limburg), maar ook in Nederland en Denemarken ontdekken op het eindevenement van POTENTIAL in Brussel.

The objective of the POTENTIAL project is to explore the use of various remote sensing data aiming to increase water and nitrogen utilization in potato The results demonstrate high potential for data combinations and complementarity in determining potato growth, fertilization and irrigation needs The main findings are summarized in a manual describing variable rate irrigation and fertilization in potato, which is presented on 17 03 2020 at t he Palace of the Academies in Brussels Hertogstraat 1 Brussels).

You can register for the event on the website of Bodemkundige Dienst van België.

Invitation closing event

Programma

Registration
Welcome (Pieter Janssens, Bodemkundige D ienst van België
Blending remote sensing into geophysics for variable rate irrigation, and fertilization, in potato (Sarah Garré , Uliège/ILVO)
Describing potato growth and physiology: from field to space (Kiril Manevski and Junxiang Peng, Aarhus university)
Invited speaker Victor Ntegeka (Sumaqua ): Operational monitoring and f orecasting system for resilience of agriculture
Reception with poster presentations with guidelines from POTENTIAL