Projectnieuws Slimme automatisatie, robotisatie en ICT-toepassingen voor de tuinbouw

25/05/2020
Blauwe bessen en enkele onrijpe blauwe bessen (groen)
Één van de teelten waarbij Smart Farming wordt geïntroduceerd is de blauwe bes

Slimme onkruidbestrijding en irrigatie, en het gebruik van sensoren in boomkwekerijen, in de aspergeteelt en in de teelt van blauwe bessen, dat is het doel van het nieuwe Interreg project Smart Growers. Via de introductie van Smart Farming op deze bedrijven wil het project een boost geven aan duurzame land- en tuinbouw in de Vlaams-Nederlandse grensregio.

Precisietuinbouw

Het Interreg project Smart Growers wil Smart Farming verder implementeren, en daarmee de grensregio in staat stellen om een meer duurzame land- en tuinbouw te stimuleren. Dit zal gebeuren door onderzoek en ontwikkeling binnen drie toepassingen van Smart Farming, in nauwe samenwerking met land- en tuinbouwers en hightech bedrijven aan beide kanten van de grens. De onderzochte toepassingen zijn relevant voor drie belangrijke teelten in de Vlaams-Nederlandse grensregio:

  • sierteelt, met in het bijzonder de boomkwekerij in volle grond;
  • groenten, met veel aandacht voor de asperge;
  • fruitteelt, met als focus, de blauwe bes.

Als eerste toepassing beogen we onkruiden op een meer duurzame manier te bestrijden. Als tweede toepassing beogen we water efficiënter te gebruiken door irrigatiesystemen op een intelligente manier aan te sturen. Als derde toepassing wordt onderzocht welke meerwaarde remote sensing technieken kunnen hebben voor het vroegtijdig opsporen van problemen in het perceel, gebruik makende van camerabeelden genomen van bovenaf en vanaf de zijkant van het gewas.

Looptijd: 2019 - 2022
Financiering: Dit project is gesubsidieerd door het Interreg Vlaanderen – Nederland Programma , gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Samenwerking: PCFruit, Innoveins, Compas Agro, PCS, Smart Digital Farming, Proefstation voor de groententeelt, Blue Engineering
Website: https://www.smartgrowers.eu/

Interreg Vlaanderen-Nederland - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...