Zoekresultaten voor Antibiotica

Onderzoeksprojecten

Herdenken van beslissingssystemen over antibiotica in dierlijke productie

Centrale onderzoeksvraag/doelDit project focust op een meer verantwoord gebruik van antibiotica in dierlijke productiesystemen, met name op de vraag hoe we de transitie naar zo'n gebruik efficiënt kunnen aan- en bijsturen, teneinde het risico op antibioticaresistentie terug te dringen.

Herdenken van beslissingssystemen over antibiotica in dierlijke productie

Nieuws | 23/02/2017

Antibiotica detecteerbaar in varkensspeeksel met snelle TOUWtest

Antibiotica detecteerbaar in varkensspeeksel met snelle TOUWtest

ILVO heeft op vraag van FEBEV (de Federatie van het Belgisch Vlees en vertegenwoordiger van de slachthuizen en uitsnijderijen) een methode uitgewerkt om op basis van varkensspeeksel te bepalen of er antibioticaresiduen zijn.

pluimveeloket.be

Antibiotica

Antibiotica

ANTIBIOTICA Antibioticagebruik Antibioticaresistentie Antibioticagebruik Actieplan ter reductie antibioticagebruik in de pluimveesector (2020) De laatste jaren werden mooie resultaten neergezet rond de reductie van het antibioticagebruik in de veehouderijsector.

Standaardpagina's

Longproblemen controleren met minder antibiotica

Bron: presentatie Ugent, Bart Pardon, januari 2020 Hoe kunnen we longproblemen bij kalveren controleren met minder antibiotica? Beter en gerichter voorkomen en behandelen vormen de basis. Bekijk hier

Longproblemen controleren met minder antibiotica

Standaardpagina's

Analyses chemische voedselveiligheid

ILVO voert analyses uit op de aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen (bv. antibiotica, chemotherapeutica, ontwormingsmiddelen, ontstekingsremmers, steroïdhormonen, ß-agonisten,…) en contaminanten (bv. mycotoxines) door middel van screeningsmethoden (microbiologische, immunologische en receptortesten) en/of chromatografische methoden (LC-MS

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons