Zoekresultaten voor Antibiotica

pluimveeloket.be

Antibiotica

Antibiotica

ANTIBIOTICA Antibioticagebruik Antibioticaresistentie Antibioticagebruik Actieplan ter reductie antibioticagebruik in de pluimveesector (2020) De laatste jaren werden mooie resultaten neergezet rond de reductie van het antibioticagebruik in de veehouderijsector.

Nieuws | 23/02/2017

Antibiotica detecteerbaar in varkensspeeksel met snelle TOUWtest

Antibiotica detecteerbaar in varkensspeeksel met snelle TOUWtest

ILVO heeft op vraag van FEBEV (de Federatie van het Belgisch Vlees en vertegenwoordiger van de slachthuizen en uitsnijderijen) een methode uitgewerkt om op basis van varkensspeeksel te bepalen of er antibioticaresiduen zijn.

Onderzoeksprojecten

Herdenken van beslissingssystemen over antibiotica in dierlijke productie

Centrale onderzoeksvraag/doelDit onderzoeksproject focust op een meer verantwoord gebruik van antibiotica in dierlijke productiesystemen, met name op de vraag hoe we de transitie naar zo'n gebruik efficiënt kunnen aan- en bijsturen, teneinde het risico op antibioticaresistentie terug te dringen.

Herdenken van beslissingssystemen over antibiotica in dierlijke productie

Nieuws | 20/07/2023

Risico op verspreiding van antibiotica-resistentie via vollegrondsgroenten? GEEN

Risico op verspreiding van antibiotica-resistentie via vollegrondsgroenten? GEEN

Wordt de mens blootgesteld aan antibioticaresiduen en vooral, neemt het risico op antibioticaresistentie toe door de consumptie van groenten uit volle grond? Een eerste onderzoek wijst op een quasi nul tot verwaarloosbaar risico.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons