Procedure voor opname van een maatregel PAS-lijst

Elke belanghebbende kan maatregelen voorstellen ter opname in de PAS-lijst. Indieners kunnen hiervoor op begeleiding rekenen van de medewerkers van het Wetenschappelijk Secretariaat.

> Een maatregel of techniek officieel indienen kan via dit formulier.

OPGELET!

Bereid je antwoorden voor vooraleer van start te gaan met de vragenlijst. Een half ingevulde vragenlijst kan NIET opgeslagen worden. Het wordt daarom aangeraden de vragen op voorhand te bekijken in dit voorbeelddocument.

Wat er na je indiening gebeurt met je voorstel kan je zien op dit schema:

Procedure opname maatregel

Nieuwe versies van de PAS-lijst worden openbaar gemaakt na validatie door het Managementcomité Landbouw en Visserij. Dat gebeurt na advies door het Wetenschappelijk Team (bij een nieuwe maatregel of significante wijziging van een bestaande maatregel), consultatie van de stakeholders en het Administratief Team. Het Wetenschappelijk Team (WT) bestaat uit onafhankelijke deskundigen van universiteiten, hogescholen of andere onderzoeksinstellingen met een specifieke expertise rond stal-, voeder-, en managementtechnieken en dit in relatie tot ammoniakemissie. Het Administratief Team (AT) is samengesteld uit een aantal personen van overheidsinstanties (Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Milieumaatschappij e.a.), onder het voorzitterschap van het Departement Landbouw en Visserij.

> Terug naar PAS-lijst