Sector Biologische landbouw

Biologische telers, veehouders, hun afnemers en toeleveranciers vinden hier een antwoord op de vraag: 'wat kan ILVO voor mij betekenen?' U krijgt een kort overzicht van relevante expertise, analyses, infrastructuur en de professionele aanpak die ILVO typeert. Voor vragen rond samenwerking kan u bij het Living Lab Agro-ecologie en Biologische Landbouw (LLAEBIO) terecht.

Ga naar LLAEBIO.be
Demo

Demodag Proefplatform Agro-Ecologie te Hansbeke

Afgelopen Warandestraat, 9850 Hansbeke
Deelnemers luisteren naar de experten tijdens de demodag, hier bij het standje over bakgranen

Op 18 augustus 2021 bent u welkom op het PPAE Hansbeke om een kijkje te komen nemen op het veld naar een verscheidenheid aan gewassen.