Zoekresultaten voor Mechanisatie

rundveeloket.be

Mechanisatie en Automatisatie

Mechanisatie en Automatisatie

Mechanisatie & Automatisatie Melkwinning en Koeling Robotmelken Melkkwaliteit Sensoren Mechanisatie & Automatisatie Algemeen Melkvee Vleesvee Nuttige links Algemeen Handboek Melkveehouderij: Mechanisatie (2019, Wageningen University and Research) In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij gaat men dieper in op de mechanisatie op een rundveebedrijf

Onderzoeksprojecten

Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology

Daaruit trekken we generische conclusies.Relevantie/ValorisatieDe CIMAT partners hopen te tonen welke potentieel er bestaat in het kader van duurzame landbouw, voor slimme mechanisatie en elektrificatie die ook economisch haalbaar is voor kleine en middelgrote spelers binnen de agro-industrie (zowel voor telers als constructeurs).

Onderzoeksprojecten

Aroma-roots: Aromatische wortelgewassen inzetbaar in de bio-economie

Aroma-roots wil in essentie de teelt van mierik, grote engelwortel en lavas in Vlaanderen stimuleren.OnderzoeksaanpakWe optimaliseren de teelt van mierik, grote engelwortel en lavas door betere rassenkennis, teeltmechanisatie (o.a. onkruidbestrijding, zaai en oogst), verhogen van de kwaliteit van de geoogste biomassa en onderzoeken multivalorisatie.

Onderzoeksprojecten

Goudsbloem: Een gouden kans!

In dit onderzoeksproject onderzoeken we 1) het potentieel van verschillende rassen als dubbeldoelteelt, 2) optimaliseren we de teelttechniek en mechanisatie i.f.v. opbrengst en inhoudssstoffen, 3) creëren we afzetmarkten, en finaal 4) het uitrollen van de teelt in Vlaanderen.OnderzoeksaanpakDe haalbaarheid van de teelt en valorisatie van de goudsbloemteelt

Onderzoeksprojecten

lokale teelt van KIkkererwt ontKETenen

Dit komt enerzijds door de beperkte teeltkennis (rassen, inoculum, teeltmechanisatie) maar anderzijds doordat de lokale verwerking van kikkererwten, in een lokale keten met actoren voor en nar de landbouwers ontbreekt. Op deze ketenvorming zet KIKET in. KIKET bouwt verder op de kennis uit het project KIK-Love.

Onderzoeksprojecten

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Het ging telkens om varianten en innovaties qua mechanisatie, qua gewasopvolging, en qua tijdstip van bewerken. De landbouwers, loonwerkers, machineconstructeurs/verdelers, bandenfabrikanten, etc. werden intensief betrokken bij de proeven, via een gebruikersgroep. Er zijn veel nuttige resultaten opgetekend: Preventie is de betere optie gebleken.

agrifoodtechnology.be

Oogstmachines voor cichorei

Via de “groep mechanisatie cichorei” van het PVBC (Programma Voorlichting Biet Cichorei) wordt jaarlijks, in overleg met alle stakeholders uit de cichoreiteelt en –verwerking, een aspect van de teelt uitgekozen dat dat jaar geoptimaliseerd zal worden.

rundveeloket.be

Ruwvoer

Ruwvoer Algemeen Melkvee Vleesvee Video's Algemeen Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen: een update (2017LCV) Voederbieten zijn een interessante optie als derde gewas op rundveebedrijven, naast gras en maïs.

rundveeloket.be

Voederbieten

Voederbieten Algemeen Melkvee Vleesvee Nuttige links Algemeen Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen: een update (2017, Landbouwcentrum voor Voedergewassen) De laatste jaren wordt een verdere heropleving van de teelt van voederbieten vastgesteld, onder meer door de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020, waarbij

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons