Zoekresultaten voor Mechanisatie

rundveeloket.be

Mechanisatie en Automatisatie

Mechanisatie en Automatisatie

Mechanisatie & Automatisatie Melkwinning en Koeling Robotmelken Melkkwaliteit Sensoren Mechanisatie & Automatisatie Algemeen Melkvee Vleesvee Nuttige links Algemeen Handboek Melkveehouderij: Mechanisatie (2019, Wageningen University and Research) In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij gaat men dieper in op de mechanisatie op een rundveebedrijf

Onderzoeksprojecten

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Centrale onderzoeksvraag/doelSchaalvergroting en doorgedreven mechanisatie waarbij steeds grotere -zwaardere- machines worden gebruikt, leidt tot bodemverdichting. Dit onderzoeksproject gaat over bodemverdichting.

agrifoodtechnology.be

Oogstmachines voor cichorei

Via de “groep mechanisatie cichorei” van het PVBC (Programma Voorlichting Biet Cichorei) wordt jaarlijks, in overleg met alle stakeholders uit de cichoreiteelt en –verwerking, een aspect van de teelt uitgekozen dat dat jaar geoptimaliseerd zal worden.

rundveeloket.be

Ruwvoer

Ruwvoer Algemeen Melkvee Vleesvee Video's Algemeen Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen: een update (2017LCV) Voederbieten zijn een interessante optie als derde gewas op rundveebedrijven, naast gras en maïs.

Onderzoeksprojecten

Goudsbloem: Een gouden kans!

In dit onderzoeksproject onderzoeken we 1) het potentieel van verschillende rassen als dubbeldoelteelt, 2) optimaliseren we de teelttechniek en mechanisatie i.f.v. opbrengst en inhoudssstoffen, 3) creëren we afzetmarkten, en finaal 4) het uitrollen van de teelt in Vlaanderen.OnderzoeksaanpakDe haalbaarheid van de teelt en valorisatie van de goudsbloemteelt

rundveeloket.be

Voederbieten

Voederbieten Algemeen Melkvee Vleesvee Nuttige links Algemeen Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen: een update (2017, Landbouwcentrum voor Voedergewassen) De laatste jaren wordt een verdere heropleving van de teelt van voederbieten vastgesteld, onder meer door de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020, waarbij

foodpilot.be

Deelnemende organisaties

Het onderzoeksdomein 'Agrotechniek' is actief op het vlak van de toepassing van technische wetenschappen in plantaardige en dierlijke productiesystemen in het kader van oogst- en naoogsttechnologie, mechanisatie, milieutechnologie met nadruk op energie en emissiebeheersing en precisietechnologie in de dierlijke productie.

rundveeloket.be

Bedrijfsmanagement

Opgedeeld in 13 hoofdstukken beslaat het de melkveehouderij van bodemtot eindproduct, van voederwinning en rantsoensamenstelling tot mechanisatie en huisvesting.

Thema's

Gezonde bodem en gewassen

Denk maar aan het gebruik van meststoffen, bodem-verbeterende middelen en gewasbeschermingsmiddelen, mechanisatie, aangepaste gewassen en gewasrotaties. ILVO wil met zijn onderzoek de landbouwer helpen om de chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit te sturen.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons