Onderzoeksproject Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology

Voltooid CIMAT INTERREG
Cimat robot

Contacteer onze expert

Simon Cool

Simon Cool

Coördinator Living Lab Agrifood Technology

Contact

Algemeen kader

Kan er een multi-inzetbaar, modulair, semi-autonoom, elektrisch aangedreven robotplatform voor verschillende landbouwtaken ontwikkeld worden, op een wijze dat het haalbaar en aantrekkelijk blijft voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven die streven naar een duurzamere praktijk? Deze vraag krijgt een actie-gericht antwoord in het onderzoeksproject CIMAT interreg. Het project genereert mogelijk een paradigmashift ten aanzien van huidige precisielandbouw tools. Het dominante uitgangspunt is dat precisiesystemen eerder terecht komen in grootschaliger exploitaties. Hier bekijken de onderzoekers de herschaling naar kleine tot middelgrote bedrijfsvoeringen. CIMAT analyseert hoe mechatronica en bepaalde onderliggende innovatieve technieken een antwoord kunnen vormen op bestaande noden, op een manier die economisch, ecologisch en praktisch implementeerbaar is voor deze bedrijven.

Onderzoeksaanpak

De aanpak is co-creatief. Samen met de landbouw-werkvloer en met mechatronicabedrijven gaan de ontwikkelaars iteratief te werk. Het project maakt een prototype als demonstrator. De basis (drager) is een verder ontwikkeld, reeds beschikbaar, autonoom rijdend systeemplatform. Hieraan kunnen taakspecifieke werktuigen worden gekoppeld. In eerste instantie wordt een multifunctionele toepassing voor mechanische onkruidbestrijding onderzocht. In een volgende fase ontwikkelen we ook een tweede werktuig. De eindfase is dat de machine als concept is geïmplementeerd, gevalideerd en gedemonstreerd aan een grotere groep van de bedoelde (kleine en middelgrote) stakeholders. Daaruit trekken we generische conclusies.

Relevantie/Valorisatie

De CIMAT partners hopen te tonen welke potentieel er bestaat in het kader van duurzame landbouw, voor slimme mechanisatie en elektrificatie die ook economisch haalbaar is voor kleine en middelgrote spelers binnen de agro-industrie (zowel voor telers als constructeurs). Mogelijke vervolgstappen na dit project zijn onder meer: een brochure over de implementatie van elektrische systemen in de landbouw die kennis rond elektrificatie bundelt, een ontwerpgids voor de doelgroep over elektrische systemen in de landbouw die best practices deelt, thema-momenten gekoppeld aan demonstraties, validatie via werkende demonstratoren die gedocumenteerd en afgestemd is met de brochure, een promotiefilmpje die de haalbaarheid in de verf zet. Het project biedt wellicht een kader aan om ontwikkelingsprojecten of B2B projecten op te zetten.

Financiering

Interreg Vlaanderen Nederland