Onderzoeksproject Aromatische wortelgewassen inzetbaar in de bio-economie

In uitvoering AROMA-ROOTS

Aroma-roots: Aromatische wortelgewassen inzetbaar in de bio-economie

Angelica2 - engelenwortel

Contacteer onze expert

Hilde Muylle

Hilde Muylle

Expert nieuwe plantaardige teelten

Contact

Algemeen kader

Mierik (Armoracia rusticana), grote engelwortel (Angelica archangelica) en lavas (Levisticum officinale) zijn drie aromatische wortelgewassen. Zowel het verse plantmateriaal als de geëxtraheerde aroma’s van deze gewassen kunnen in tal van (non)-food applicaties verwerkt worden. Toch zijn op vandaag slechts enkele pioniers actief in de teelt van deze gewassen in België. Deze pioniers geven aan dat er nog vrij veel knelpunten zijn op teelttechnisch vlak die areaaluitbreiding belemmeren. Naast het leveren van oplossingen voor deze knelpunten wil dit project ook meer duidelijkheid scheppen over de afzetmogelijkheden en gaan de onderzoekers samen met de pionier-boeren op zoek naar nieuwe teelten die passen binnen hun teeltrotatie. Aroma-roots wil in essentie de teelt van mierik, grote engelwortel en lavas in Vlaanderen stimuleren.

Onderzoeksaanpak

We optimaliseren de teelt van mierik, grote engelwortel en lavas door betere rassenkennis, teeltmechanisatie (o.a. onkruidbestrijding, zaai en oogst), verhogen van de kwaliteit van de geoogste biomassa en onderzoeken multivalorisatie. Naast areaaluitbreiding wordt er ook gefocust op een rendabele keten tussen landbouwer, verwerker en consument.

Relevantie/Valorisatie

Het projectconsortium beoogt gewasdiversificatie bij akkerbouwbedrijven met een valorisatie van de biomassa richting voedings- en drankenapplicaties, gewasbescherming, cosmetica en groene chemie.

Financiering

VLAIO