Onderzoeksproject Goudsbloem: Een gouden kans!

Voltooid VLAIO GOGO
goudsbloem

Contacteer onze expert

Hilde Muylle

Hilde Muylle

Expert nieuwe plantaardige teelten

Contact

Algemeen kader

Goudsbloem, Calendula officinalis L., is een Asteraceae die zijn origine kent in het Middellands Zeegebied. Ze wordt geteeld voor de etherische bloemolie voor cosmetische of farmaceutische doeleinden. Vooral het gehalte aan faradiol in de geoogste bloemmassa is belangrijk. De laatste twee decennia zijn ook verschillende toepassingen voor de zaadolie ontwikkeld. Zo biedt deze zaadolie een hernieuwbare en milieuvriendelijk alternatief voor de vluchtige organische stoffen in de industriële verven. In dit onderzoeksproject onderzoeken we 1) het potentieel van verschillende rassen als dubbeldoelteelt, 2) optimaliseren we de teelttechniek en mechanisatie i.f.v. opbrengst en inhoudssstoffen, 3) creëren we afzetmarkten, en finaal 4) het uitrollen van de teelt in Vlaanderen.

Onderzoeksaanpak

De haalbaarheid van de teelt en valorisatie van de goudsbloemteelt wordt getest enerzijds op microschaal (testen van rassen, plukregimes, ...) en anderzijds op macroschaal waarbij een bloemplukmachine ontwikkeld wordt. Testen op grotere schaal gebeuren op het bedrijf van geinteresseerde landbouwers waardoor grotere hoeveelheden bloemen en zaden geproduceerd worden, die dan gebruikt worden om diverse valorisatietrajecten af te toetsen samen met de verwerkende industrie.

Relevantie/Valorisatie

Goudsbloem past perfect in het kader van de biorefinery waarbij de diverse componenten in de bloem of het zaad geëxtraheerd worden en gevaloriseerd worden in diverse fracties. De bloemolie vindt zijn toepassing in de farmacie en de cosmetica. De polaire fase van de bloemen vindt zijn toepassing in de textiel als natuurlijke verf. De zaadolie vindt zijn toepassing in de verfindustrie of eventueel in de textielindustrie. Het gewas biedt perspectieven voor de Vlaamse landbouw. Het past in een gewasdiversificatie. Momenteel exploreert het consortium Vlaams-Brabant, Eco Treasures en ILVO diverse denkpistes naar technische en economische haalbaarheid van deze teelt en dit in nauw overleg met de diverse stake-holders.

Financiering

VLAIO