Zoekresultaten voor Groenbedekkers

Filter on:
Dossiers

Bodemgezondheid

...isch materiaal zoals stalmest en compost, maar ook wortels, wortelexudaten, resten van groenbedekkers en gewasresten zoals stro dragen in belangrijke mate bij. Daarom is het belangrijk om bodems zo...

Dossiers

Stikstof/ammoniak

... nog een aantal andere maatregelen die een landbouwer kan treffen, zoals het inzaaien van groenbedekkers na de hoofdteelt. Deze groenbedekkers, zoals gele mosterd, phacelia en bladrammenas, functio...

Dossiers

Bodemerosie

...zodat water goed in de bodem kan dringenDe bodem zoveel mogelijk bedekt houden met gewassen, bv. groenbedekkers of gewassen met een goede (en snelle) bodembedekkingGewasresten/resten groenbedekker ...

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...ische stof (bodemkwaliteit) op langere termijn. Rode klaver - gras Groenbedekkers Ook groenbedekkers voegen een hoeveelheid organisch materiaal toe aan de bodem en het inzaaien ervan is, wa...

Dossiers

Rassenlijsten

...opdracht van de Vlaamse Overheid vergelijkende proeven uit met alle rassen van de voedergewassen en groenbedekkers op de Belgische nationale rassenlijst. Jaarlijks worden de resultaten van die proe...

Sectoren

Akkerbouw

... bemestingsvormen, bodembewerking (bv. kerend versus niet-kerend), bodemverbeteraars (bv. compost), groenbedekkers en gewasrotatie te testen. We onderzoeken hiermee het effect op de bodemvruchtbaar...

Activiteiten

Studienamiddag ‘Nematoden in de groenteteelt’

Op 1 januari 2018 ging het Vlaio Landbouwtraject ‘Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten’ van start. Het doel is te komen tot een IPM-gebaseerde beheers...

Activiteiten

Demo BODEM werktuigendagen Oudenaarde

...epe bewerking te ontdekken. Ook zal het nut en de effectiviteit van diepwortelende gewassen en groenbedekkers uit de doeken gedaan worden. Je komt tevens te weten hoe je bodemverdichting kan op...

Nieuws | 12/04/2017

Laat het gras liggen en de CO2 daalt

...aan. Het is ook belangrijk om de bodem zo veel mogelijk begroeid te laten, door tussen de gewassen groenbedekkers te zaaien, zoals gele mosterd en die dan in de bodem in te werken'.'Er is zeker...

Nieuws | 22/03/2023

Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen?

...de teeltpraktijken zoals het telen van meerjarige gewassen, gewassen met intensieve beworteling en groenbedekkers, agroforestry en/of het aanbrengen van stabiele organische stalmest of compost....

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons