Dossier Rassenlijsten

ILVO voert in opdracht van de Vlaamse Overheid vergelijkende proeven uit met alle rassen van de voedergewassen en groenbedekkers op de Belgische nationale rassenlijst. Jaarlijks worden de resultaten van die proeven gepubliceerd in beschrijvende en aanbevelende rassenlijsten.

Rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers
kleine plotjes klaver op de proefvelden in ILVO te Merelbeke

Lijst per gewas

De beschrijvende en aanbevelende rassenlijst geeft een overzicht van de landbouwkundige waardering van alle rassen van de voedergewassen en groenbedekkers op de Belgische nationale rassenlijst. De rasvergelijkingen zijn gebaseerd op objectieve proefveldgegevens uit de periode 1985 tot op heden. Met deze objectieve gegevens kunnen landbouwers een beter geïnformeerde rassenkeuze maken.

Grassen

Gras

Grassen worden dikwijls in mengsels uitgezaaid. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de eigenschappen van verschillende grassoorten en -rassen.
> Bekijk de rassenlijsten van gras

Kuilmais

Kuilmais

Maïs is een productief en energierijk gewas dat goed bewaart in een kuil. De rassen zijn sterk geëvolueerd sinds de introductie van de teelt in de jaren 1970.
> Bekijk de beschrijvende rassenlijst van kuilmais

Korrelmais

Korrelmais

De evolutie van de maïsrassen gaat snel. Nieuwe rassen combineren vaak een hoge korrelopbrengst met een laag vochtgehalte in de korrels. Dat wil zeggen dat ze vroeger afrijpen.
> Bekijk de beschrijvende rassenlijst van korrelmais

Voederbieten

Voederbieten

Voederbieten hebben een hoge productiecapaciteit en zijn een smakelijk ruwvoeder van hoge kwaliteit. Bovendien zijn voederbieten voor veebedrijven een interessante derde teelt.
> Bekijk de beschrijvende rassenlijst van voederbieten

Witte en rode klaver

Witte klaver

De belangstelling voor witte en rode klaver neemt toe. Ook voor deze vlinderbloemigen worden de voornaamste raseigenschappen in de rassenlijst weergegeven.
> Bekijk de beschrijvende rassenlijst van witte en rode klaver

Kruisbloemige groenvoeders

Groenbedekkers

Kruisbloemige groenvoeders (stoppelknollen, bladkool en mergkool) vormen een waardevol alternatief in de ruwvoederproductie vooral in jaren met abnormale weersomstandigheden.
> Meer over kruisbloemige groenvoeders

Groenbedekkers

Gele mosterd

Een groenbedekker heeft een gunstige invloed op de structuur van de bodem. Op de Belgische Rassenlijst staan rassen bladrammenas, gele mosterd, wikken, Facelia, raaigrassen en rogge.
> Bekijk de rassenlijsten per groenbedekker

Cichorei

Cichorei

De wortel van industriële cichorei is rijk aan koolhydraten. Deze koolhydraten komen voor als inulinepolymeer. Lange inulineketens zijn gewenst door de verwerkende industrie.
> Bekijk de beschrijvende rassenlijst van cichorei

Soja

Soja

Soja is een belangrijke eiwitbron in dierlijke en menselijke voeding. Naast eiwit is de sojaboon ook rijk aan olie. Lokale teelt van soja is momenteel nog niet gemakkelijk. Vroegafrijpende rassen zijn een must.
> Bekijk de beschrijvende lijst van soja

Contacteer een expert