Persbericht De Schoonste Boerenweide van Vlaanderen ligt in Melkwezer

10/07/2019
Dorien en Tim Bottu met zoon en dochter op een grasland
De winnaars van ‘Schoonste Boerenweide’ Dorien en Tim Bottu uit Melkwezer

10 juli 2019 - MELKWEZER, LINTER - Landbouwer Tim Bottu uit Melkwezer (Vlaams-Brabant) mag zich de trotse winnaar noemen van de Schoonste Boerenweide van Vlaanderen, een prijs die vandaag voor de eerste keer uitgereikt werd door Natuurpunt in samenwerking met Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Met de wedstrijd willen de initiatiefnemers landbouwers in de bloemetjes zetten die natuurrijke graslanden succesvol weten te integreren in hun landbouwbedrijf. Minister van Natuur & Landbouw Koen Van den Heuvel kwam het goede nieuws melden op het boerenerf van boer Tim.

Multifunctioneel grasland

Graslanden vol kruiden leveren niet alleen voer voor vee, ze herbergen ook een schat aan leven. De insecten en planten die je in zo’n grasland aantreft dragen bij aan een robuust ecosysteem waar ook akker- en weidevogels van profiteren. Maar omdat opbrengsten vaak lager liggen dan op regulier productiegrasland, vraagt het een inspanning van landbouwers om deze waardevolle graslanden in stand te houden. Daar verdienen ze waardering voor. Daarom willen de initiatiefnemers met deze wedstrijd landbouwers in de kijker zetten die kruidenrijke graslanden weten in te passen in een economisch bloeiend bedrijf en op die manier een bijdrage leveren aan de boerennatuur.

Freek Verdonckt (landbouwexpert bij Natuurpunt): “Tijdens de inventarisaties door de jury bleek al dat heel wat ingezonden boerenweides een enorm potentieel hebben voor de natuur. De beste manier om boeren in de bloemetjes te zetten is natuurlijk door bij hen te kopen. In die zin kunnen Vlamingen via hun winkelgedrag zelf zorgen voor meer bloemen in de wei. Maar ook de overheid kan door de juiste stimuli in het landbouwbeleid een cruciale rol spelen om van schone boerenweides een wijdverspreid verdienmodel te maken voor landbouwers.”

De winnaars

De weide die Bottu inzond voor de wedstrijd bevat een bijzonder rijke fauna en flora en is ingebed in een gevarieerd landschap. Bovendien bewerkt landbouwer Tim ook de aanpalende percelen minder intensief, zodat de biodiversiteit binnen de weide wordt beschermd. Het verdienmodel van het familiebedrijf is gebaseerd op het kweken van witblauwe runderen. Daarnaast experimenteert Tim met het houden van Aberdeen Angus, een Schots runderras dat zich uitstekend leent voor extensief beheer. Tim en zijn vrouw Dorien houden hun bedrijfsvoering regelmatig kritisch tegen het licht. Innovatie is bij hen nooit veraf. Momenteel onderzoeken ze of ze het vlees van hun Angusrunderen kunnen verkopen via de korte keten, en hoe ze het ecologische beheer van hun grasland als een verkoopsargument in die korte keten kunnen gebruiken. Op die manier brengen de bloemen in de weide hen ook wat extra op.

Het is de visie van het koppel in combinatie met de hoge biodiversiteitswaarde van het ingezonden grasland dat de jury deed beslissen dat Tim Bottu de verdiende winnaar is. Hij ontvangt hiervoor een cheque van 1.000 euro voor een ecologische weideafrastering van de firma Doms.

Bekijk hieronder de video van de winnaars:

Bekijk video op YouTube

Prijs van jonge belofte

Jarno Vandepoel uit Hoeleden krijgt de prijs van jonge belofte. Een jonge boer met een grote passie voor de Belgisch witblauw- dubbeldoelkoeien die hij kweekt. Dat is een streekeigen ras dat aan het einde van de 19de eeuw in Hoog- en Midden-België voorkwam en dat geschikt is voor een extensievere vorm van landbouw. Jarno komt uit een boerenfamilie die er bewust voor kiest om het bedrijf op een zo duurzaam mogelijke manier te runnen, met veel respect voor de eigen streek en de soorten die er gedijen. Een gedeelte van zijn opbrengst verkoopt Jarno in zijn hoevewinkel. De jury was onder de indruk van de bedrijfsvisie van de jonge Jarno, gekoppeld aan zijn inspanningen om de graslanden die hij beheert zo goed mogelijk in te bedden in het landschap. Ook Jarno ontvangt hiervoor een cheque voor een ecologische weideafrastering, t.w.v. 500 euro.

Jury van natuurkenners en bedrijfseconomen

Ilf Jacobs (Natuurpunt): "We telden meer dan 40 verschillende soorten kruiden en grassen bij Tim Bottu, de geelgors en kneu broeden er nog in de rand en we troffen onder andere ongewervelden als zwartsprietdikkopje en gouden sprinkhaan aan. Ik word echt gelukkig van zo’n boerenwei. Op Jarno's weide was de plantenrijkdom iets minder uitgesproken, al waren er bijzonderheden in de rand zoals aardbeiganzerik. Algemeen waren we onder de indruk van de inspanningen die Jarno levert om de door hem gebruikte graslanden zo goed mogelijk te laten opgaan in 'een rijk landschap'. Zo plantte hij haag- en houtkanten aan op eigen percelen, houdt hij rekening met de aanwezigheid van broedvogels zoals kievit en spaart hij in de rand van bepaalde percelen overblijvende, ruigere stroken. Deze landschappelijke aanpak biedt kansen voor erg afwisselende natuur in de graslanden"

Erwin Wauters (ILVO): “Wij gingen op zoek naar een winnaar die zijn ecologisch graslandbeheer slim weet te integreren in een economisch leefbaar verdienmodel. We waren aangenaam verrast door de manier waarop verschillende kandidaten daarin slaagden. Winnaar Tim Bottu heeft zijn graslandbeheer technisch zeer goed afgestemd op zijn zoogkoeienbeheer. Door regelmatig te maaien kan hij de kost van krachtvoer op zijn bedrijf beperken. Opvolger Jarno Vandepoel communiceert dan weer zeer actief over wat hij doet en waarom hij het doet. Hij promoot de zuivelproducten van zijn dubbeldoelkoeien op Facebook en op de lokale markt als zijnde afkomstig van koeien die grazen op ecologisch beheerd grasland.”

Toon Denys (gedelegeerd bestuurder VLM): “De winnaar Tim Bottu en jonge belofte Jarno Vandepoel bewijzen dat het mogelijk is een economisch verdienmodel te harmoniseren met een ecologische landbouwpraktijk. Dat verdient veel lof. De prijs voor de Schoonste Boerenweide slaat hiermee een brug tussen landbouw en natuur: iets waar wij ons als Vlaamse Landmaatschappij alleen maar achter kunnen scharen. Want landbouw en natuur verzoenen is net ook ons streven. Denk maar aan de beheerovereenkomsten waarbij we landbouwers die inspanningen leveren voor de biodiversiteit, het landschap en het milieu ondersteunen en begeleiden.”

Alle actieve landbouwers die grasland uitbaten in het kader van een landbouwactiviteit (geen natuurbeheer) konden deelnemen. Om zich kandidaat te stellen moesten ze een foto inzenden van hun weide en enkele vragen beantwoorden. Op basis daarvan werden 10 finalisten geselecteerd. Een jury, samengesteld uit ecologische experten van Natuurpunt, voerde terreinbezoeken uit om de biodiversiteitswaarde van de ingestuurde weides in kaart te brengen. Een tweede jury, samengesteld uit economen van ILVO, nam tegelijk hun bedrijfsvisie en businessmodel onder de loep. Daarna werden de bevindingen van beide jury’s samengelegd en een winnaar en de jonge belofte aangeduid.

Meer info

Meer informatie over de campagne:

Vragen?

Contacteer ons

Katrien Degreef

Natuurpunt

Ook interessant

Algemeen 19/01/2024

Rietzwenkgras, ideaal voor grazend jongvee

Jongvee in graasproef
Het meest gebruikte gras voor maaien en begrazing, Engels raaigras, is droogtegevoelig. Rietzwenkgras kan wel degelijk een meerwaarde vormen op een rundveebedrijf.