Zoekresultaten voor Groenbedekkers

Activiteiten

Demo-namiddag: mogelijkheden groenbedekkers en optimale bandenspanning

Demo-namiddag: mogelijkheden groenbedekkers en optimale bandenspanning

PROGRAMMA Van 13u30 tot 16u00 Mogelijkheden van verschillende groenbedekkers en effect op de bodemvruchtbaarheid.Hoe inwerken van groenbedekkers in de polder: demonstratie van verschillende types machines.Demo: Impact van bandenspanning op de bodem in samenwerking met Michelin.Inschrijven kan nog tot en met 9 oktober 2020. Deelname is gratis.

Dossiers

Bodemgezondheid

Deze motor wordt draaiend gehouden door het toevoegen van stabiel organisch materiaal zoals stalmest en compost, maar ook wortels, wortelexudaten, resten van groenbedekkers en gewasresten zoals stro dragen in belangrijke mate bij. Daarom is het belangrijk om bodems zo weinig mogelijk braak te laten.

Dossiers

Stikstof

bemestingstechiek: geef de voorkeur aan emissiearme technieken om algemene stikstofverliezen te beperken, of gebruik precisiemethoden zoals rijen- en bandbemesting;Juiste plek: houd rekening met bodemeigenschappen en ligging ten opzichte van waterlopen.Daarnaast zijn er nog een aantal andere maatregelen die een landbouwer kan treffen, zoals het inzaaien van groenbedekkers

Dossiers

Bodemerosie

bodem weerbaarder maken tegen erosie.De kracht van regen en afstromend water breken.Dit vertaalt zich concreet in enkele vuistregels die een landbouwer kan hanteren om erosie te beperken: Organisch stofgehalte en pH op peil houdenBodemverdichting vermijden zodat water goed in de bodem kan dringenDe bodem zoveel mogelijk bedekt houden met gewassen, bv. groenbedekkers

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons