Zoekresultaten voor Fosfor

rundveeloket.be

Fosfor

Fosfor

Eenfosforgebrek op het eind van het groeiseizoen belemmert de ontwikkeling en afrijping van de kolven.Een overmaat aan fosfor kan resulteren in een magnesium- en/of zinkgebrek. In de plant Fosfor is een bouwsteen van DNAen enkele andere organische stoffen. Het speelt een rol bij de fotosynthese en ademhaling.

Nieuws | 01/02/2019

Thematisch netwerk rond hergebruik van stikstof en fosfor

Thematisch netwerk rond hergebruik van stikstof en fosfor

Technologieën, producten en praktijken voor hergebruik van stikstof en fosfor tot bij de landbouwers krijgen, dat is het doel van het Europese project NUTRIMAN

Onderzoeksprojecten

Thematisch netwerk rond nutriëntenmanagement en -hergebruik

Centrale onderzoeksvraag/doelNUTRIMAN is een Thematisch Netwerk rond Stikstof (N) en Fosfor (P) dat kennis verzamelt over toepassingen, praktijken en technologieën van praktijkrijpe meststoffen gebaseerd op hergebruik van N en P. Toegepaste wetenschap en industriële praktijken worden hierbij gekoppeld ten voordele van de landbouwers.

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 3

Op basis van verteringsonderzoek, gekoppeld aan deze trial, zal de exacte hoeveelheid opgenomen fosfor bepaald worden. Zijn er ook producenten van voeder betrokken bij het project, of zijn resultaten qua fosforbehoeften al met hen gedeeld en wat is hun reactie/inbreng?

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 3

Op basis van verteringsonderzoek, gekoppeld aan deze trial, zal de exacte hoeveelheid opgenomen fosfor bepaald worden. Zijn er ook producenten van voeder betrokken bij het project, of zijn resultaten qua fosforbehoeften al met hen gedeeld en wat is hun reactie/inbreng?

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 3

Op basis van verteringsonderzoek, gekoppeld aan deze trial, zal de exacte hoeveelheid opgenomen fosfor bepaald worden. Zijn er ook producenten van voeder betrokken bij het project, of zijn resultaten qua fosforbehoeften al met hen gedeeld en wat is hun reactie/inbreng?

Onderzoeksprojecten

Sustainability in pork production with immunocastration

ook een consumentenstudie uitgevoerd in 6 Europese landen over hoe immunocastratie gepercipieerd wordt.Relevantie/ValorisatieDe resultaten van dit project bevestigen dat immunocastraten een duidelijk duurzamer ecologisch alternatief vormen in gvergelijking met het houden van chirurgisch gecastreerde mannelijke biggen, zowel op vlak van stikstof- en fosforuitstoot

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons