Onderzoeksproject Thematisch netwerk rond nutriëntenmanagement en -hergebruik

Voltooid NUTRIMAN
Logo Nutriman

Contacteer onze expert

Algemeen kader

NUTRIMAN is een Thematisch Netwerk rond Stikstof (N) en Fosfor (P) dat kennis verzamelt over toepassingen, praktijken en technologieën van praktijkrijpe meststoffen gebaseerd op hergebruik van N en P. Toegepaste wetenschap en industriële praktijken worden hierbij gekoppeld ten voordele van de landbouwers. Het doel van NUTRIMAN is praktijkklare technologieën, producten en praktijken gebaseerd op nutriëntenmanagement en –hergebruik, die momenteel nog onvoldoende gekend zijn bij de gebruikers, te exploiteren.

Onderzoeksaanpak

Het is daarom essentieel om de kennis en informatie omtrent de onvoldoende gekende innovaties rond hergebruik van N en P (technologieën, producten en praktijken) tot bij de landbouwers te krijgen. Deze actie creërt nieuwe mogelijkheden voor landbouwers om bruggen te maken tussen toegepast onderzoek met bruikbare resultaten en de landbouwpraktijk in regio’s waar nutriëntenmanagement en –hergebruik steeds belangrijker worden. NUTRIMAN werkt hierbij bottom-up, om initiatieven en knelpunten voor de toepassing snel bloot te leggen en om technologieën en producten met een groot draagvlak voorrang te geven, zodat het gebruik zich snel kan verspreiden.

Relevantie/Valorisatie

De landbouwsector en de voedselindustrie zijn sterk afhankelijk van specifieke bronnen in hun productieproces en streven daarom naar duurzaamheid op lange termijn. De resultaten van het NUTRIMAN-project worden verspreid en gebruikt via een webplatform in meerdere talen, abstracts in EIP-Agri-formaat en demonstraties van beste praktijken op het veld. Alle informatie (infofiches, trainingsmateriaal,...) blijft minstens 10 jaar beschikbaar op de website, waardoor de bestaande kennis over hergebruik van N en P succesvol in praktijk gebracht kan worden.