Studiedag ILVO webinar: Hoe werkt ILVO mee aan een futureproof pluimveehouderij?

Een grote groep vleeskuikens

In de serie van vijf Webinars van het Varkensloket, Pluimveeloket en Rundveeloket, vindt op 10 december 2020 het derde Webinar plaats.Dit zal gaan over hoe ILVO meewerkt aan een futureproof pluimveehouderij.

Twee hoofd-onderwerpen komen aan bod waarbij elk onderwerp besproken wordt door een andere expert.

  • Fosforbehoefte van de senior leghen.
  • Strooiseltype bij vleeskuikens: effect op dierprestaties en ammoniak.

Achteraf stelt men ook nog een nieuw project voor.

Achteraf is er uiteraard ook ruimte voor vraagstelling aan onze experts.
Iedereen is welkom om mee te volgen!

Ter info:

U krijgt voordien een link via mail toegestuurd waarmee u kan deelnemen aan het Webinar.