Sector Publieke en non-profit sector

ILVO heeft vele expertisedomeinen die interessant zijn voor openbare besturen, onderwijsinstellingen en de non-profit sector. Een holistische benadering van het onderzoek samen met een co-creatieve aanpak opent opportuniteiten voor samenwerking en kennisdeling om zo deze sector te adviseren, op vraag of pro-actief vanuit het onderzoek.

Schrijvende hand
Contactdag | Conferentie | Event | Studiedag

Publieke landbouwgronden in Vlaanderen

Stadsmuseum Gent - STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent
Landbouwgrond met boerderij in achtergrond met bordje te koop

Save the date! De onderzoeksresultaten naar publiek grondbezit voor alle Vlaamse provincies zijn dan bekend.

Contactdag | Event | Studiedag

Publieke landbouwgrond te koop? Toekomst overeen te komen

Afgelopen Gent, Stadsmuseum STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent
Landbouwgrond met boerderij in achtergrond met bordje te koop

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij nodigen u uit voor een infor...

Event

Micro-credential Systemische transformatie

Afgelopen Odisee Technologiecampus Gent
Puzzel

Odisee en ILVO slaan de handen in elkaar en bieden samen een nieuwe opleiding aan. In april 2023 zal de microcredential Systemische transfor...

Studiedag

Studiedag ‘Verdienmodellen in de landbouw’

Afgelopen Online
Landbouwlandschap

Nieuwe verdienmodellen in onze landbouw zijn sinds kort een belangrijk onderwerp geworden binnen het socio-economisch onderzoek van ILVO. En...

Studiedag

Open Ruimte Platform XL

Afgelopen Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel
Een kudde bonte melkkoeien op een weide aan de waterkant

Bereid je voor op een dag vol getuigenissen, kennisdeling en bakken energie om samen verder te sleutelen aan de programma's en initiatieven ...

Studiedag

1 jaar Vlaanderen breekt uit!

Afgelopen Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
Boerderijgebouwen en verharding die in onbruik zijn geraakt worden afgebroken zodat de bodem weer vrijkomt voor infiltratie.

Begin maart heeft het Departement Omgeving een eerste succesvol jaar van de eerste reeks Proeftuinen Ontharding achter de rug. ILVO focust z...