Sector Publieke en non-profit sector

ILVO heeft vele expertisedomeinen die interessant zijn voor openbare besturen, onderwijsinstellingen en de non-profit sector. Een holistische benadering van het onderzoek samen met een co-creatieve aanpak opent opportuniteiten voor samenwerking en kennisdeling om zo deze sector te adviseren, op vraag of pro-actief vanuit het onderzoek.

Schrijvende hand
Event

Micro-credential Systemische transformatie

Afgelopen Odisee Technologiecampus Gent
Puzzel

Odisee en ILVO slaan de handen in elkaar en bieden samen een nieuwe opleiding aan. In april 2023 zal de microcredential Systemische transfor...

Studiedag

Studiedag ‘Verdienmodellen in de landbouw’

Afgelopen → Onbekend Online
Landbouwlandschap

Nieuwe verdienmodellen in onze landbouw zijn sinds kort een belangrijk onderwerp geworden binnen het socio-economisch onderzoek van ILVO. En...

Studiedag

Open Ruimte Platform XL

Afgelopen → Onbekend Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel
Een kudde bonte melkkoeien op een weide aan de waterkant

Bereid je voor op een dag vol getuigenissen, kennisdeling en bakken energie om samen verder te sleutelen aan de programma's en initiatieven ...

Studiedag

1 jaar Vlaanderen breekt uit!

Afgelopen → Onbekend Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
Boerderijgebouwen en verharding die in onbruik zijn geraakt worden afgebroken zodat de bodem weer vrijkomt voor infiltratie.

Begin maart heeft het Departement Omgeving een eerste succesvol jaar van de eerste reeks Proeftuinen Ontharding achter de rug. ILVO focust z...