Sector Publieke en non-profit sector

ILVO heeft vele expertisedomeinen die interessant zijn voor openbare besturen, onderwijsinstellingen en de non-profit sector. Een holistische benadering van het onderzoek samen met een co-creatieve aanpak opent opportuniteiten voor samenwerking en kennisdeling om zo deze sector te adviseren, op vraag of pro-actief vanuit het onderzoek.

Schrijvende hand

Nieuws uit deze sector

Projectnieuws 23/02/2021

Samen oplossingen zoeken voor een betere waterkwaliteit

foto Bollaertbeek Ieper
ILVO stelde in het kader van project WaterProtect een gids op om de implementatie van goede landbouwpraktijken te ondersteunen die drinkwaterbronnen beschermen. Het project focuste op 7 Europese ‘acti...
Projectnieuws 17/09/2020

De koe verdwijnt, de lama verschijnt

Een bruine geschoren lama steekt zijn hoofd door een houten omheining
De stijgende prijzen van Vlaamse landbouwgronden is een landbouwtrend die bij ILVO-onderzoek steeds meer aandacht krijgt.
Persbericht 31/03/2020

Milieuvriendelijke beheersing buxusmot

Rups van de buxusmot op een tak met bladeren van de buxusplant. De rups is circa 2 cm groot. Hij heeft een groene kleur met zwarte lengtestrepen aan de zijkant. Op elk segment staan zwarte wratten. Verspreid over de rups staan witte haren.
Dankzij een goede snoeibeurt en wekelijkse visuele controle van de planten kan men op een milieuvriendelijke manier de buxusmot onder controle houden.