Zoekresultaten voor Mechanisatie

Filter on:
Onderzoeksprojecten

Goudsbloem: Een gouden kans!

...t potentieel van verschillende rassen als dubbeldoelteelt, 2) optimaliseren we de teelttechniek en mechanisatie i.f.v. opbrengst en inhoudssstoffen, 3) creëren we afzetmarkten, en finaal 4) het uit...

Onderzoeksprojecten

lokale teelt van KIkkererwt ontKETenen

...ererwten nog niet rendabel. Dit komt enerzijds door de beperkte teeltkennis (rassen, inoculum, teeltmechanisatie) maar anderzijds doordat de lokale verwerking van kikkererwten, in een lokale keten ...

Living Labs

Living Lab Agrifood Technology

... het living lab van ILVO dat bedrijven en sectoren helpt met engineering van agrovoedingsprocessen. Mechanisatie en digitalisatie vormen vaak de sleutel. De doelstelling is om processen uit de tuin...

agrifoodtechnology.be

Oogstmachines voor cichorei

Via de “groep mechanisatie cichorei” van het PVBC (Programma Voorlichting Biet Cichorei) wordt jaarlijks, in overleg met alle stakeholders uit de cichoreiteelt en –verwerking, een aspect van de teelt ...

rundveeloket.be

Voederbieten

Voederbieten Algemeen Melkvee Vleesvee Nuttige links Algemeen Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen: een update (2017, Landbouwcentrum voor Voedergewassen) De laatste jaren wordt een verdere...

rundveeloket.be

Ruwvoer

Ruwvoer Algemeen Melkvee Vleesvee Video's Algemeen Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen: een update (2017LCV) Voederbieten zijn een interessante optie als derde gewas op rundveebedrijven, n...

rundveeloket.be

Bedrijfsmanagement

...de melkveehouderij van bodemtot eindproduct, van voederwinning en rantsoensamenstelling tot mechanisatie en huisvesting. Handboek Melkveehouderij: Bedrijfsontwikkeling (2019, Wageningen University ...

foodpilot.be

Deelnemende organisaties

...en in plantaardige en dierlijke productiesystemen in het kader van oogst- en naoogsttechnologie, mechanisatie, milieutechnologie met nadruk op energie en emissiebeheersing en precisietechnologie in...

Nieuws | 22/05/2017

Kick-off & persconferentie: Noordzee Aquacultuur

...en het project AquaValue (2015). Uit deze laatste studie bleek dat schaalvergroting, mechanisatie en integratie van de aquacultuursector in de komende jaren tot grote opportuniteiten zullen leiden ...

Nieuws | 15/02/2017

Verstedelijkt het platteland?

...astructuur Heel wat innovaties in de landbouw hebben betrekking op automatisatie, mechanisatie en ontwikkeling van nieuwe milieutechnieken. Schaalvergroting is hier een gevolg van. Tegelijkerti...

Nieuws | 21/12/2022

ILVO-rassenlijst voederbieten en maïs 2023

... tot een dieptepunt van zo’n 2.600 ha in 2007. Dankzij Rhizoctonia tolerante rassen en betere mechanisatiemogelijkheden lijken voederbieten de laatste jaren opnieuw een interessante keuze. In 2022 ...

Activiteiten

Bezoek ILVO tijdens de Agridagen in Ravels

Deze landbouwvakbeurs focust op de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij, maar ook op mechanisatie op erfniveau. Je vindt ILVO in hall 2 tijdens de Agridagen in Ravels, van 16-18 februari 2024!

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons