Zoekresultaten voor Broeikasgassen

Dossiers

Methaanuitstoot veehouderij (enterische emissies)

Broeikasgassen: een kwestie van evenwicht Koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) zijn natuurlijke broeikasgassen. Zij spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid op onze planeet, doordat ze op natuurlijke wijze een deel van de zonne-energie die op de aarde terechtkomt in de atmosfeer vasthouden.

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

Wetenschappelijk onderbouwde beoordeling van dierenwelzijn.Frank Tuyttens, Evelyne DelezieEmissies en reductiestrategieënMeten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrategieën hierrond.

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie varkens

Opleidingen en presentaties over het gebruik van sensoren en data op veebedrijven.Jarissa MaselyneEmissies en reductiestrategieënMeten en evalueren van emissies van ammoniak, geur, fijn stof en broeikasgassen in en rond stallen; evenals van mogelijke reductiestrategieën hierrond. Modellering van luchtstromingen in en rond de stallen.

Activiteiten

Webinar: voor bedrijven die ammoniak sensoren ontwikkelen

Continu emissies meten op lokaal niveau Het onderzoeksteam van ILVO (Milieutechniek) heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het meten van emissies (ammoniak, stof, broeikasgassen, geur) uit stallen. In opdracht van de Vlaamse overheid worden er gerichte meetcampagnes gevoerd voor de bepaling van emissiefactoren van stalsystemen.

rundveeloket.be

Klimaatimpact vleesproductie: knelpunten en kansen voor de Vlaamse vleesveehouderij

Broeikasgassen: van het goede teveel Het leven op aarde in huidige vorm is slechts mogelijk door de aanwezigheid van broeikasgassen. Ze beschermen de aarde tegen invallende straling en zorgen ervoor dat niet alle warmte ontsnapt. Hierdoor bedraagt de gemiddelde temperatuur op aarde ongeveer 15°C. Zonder broeikasgassen zou dit -18°C zijn!

rundveeloket.be

Doctoraat Dorien VW

Voederstrategieën in de strijd tegen de klimaatverandering Van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door de veeteelt is 65 % afkomstig van de rundveehouderij. Methaan, dat vooral gevormd wordt bij de pensfermentatie, is hierbij het belangrijkste broeikasgas.

Activiteiten

Openbare verdediging Maaike Vercauteren

Het mariene ecosysteem waarin deze platvissen leven wordt voortdurend beïnvloed door verscheidene menselijke activiteiten zoals scheepvaart, visserij en de uitstoot van broeikasgassen. Deze activiteiten of veranderingen in het ecosysteem kunnen biologische effecten veroorzaken waaronder het ontwikkelen van ziekten zoals huidzweren.

Onderzoeksprojecten

Klimaatmaatregelen mét economische kansen op het landbouwbedrijf

Klimaatslimme maatregelen verlagen de netto uitstoot aan broeikasgassen of maken het bedrijf klimaatbestendiger.OnderzoeksaanpakWe ontwikkelen een klimaattraject dat bestaat uit een klimaatscan en een klimaatkoers bij een aantal bedrijven uit drie sectoren (melkveehouderij, akkerbouw met aardappelen en varkenshouderij).

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons