Zoekresultaten voor Broeikasgassen

Activiteiten

Webinar: voor bedrijven die ammoniak sensoren ontwikkelen

Continu emissies meten op lokaal niveau Het onderzoeksteam van ILVO (Milieutechniek) heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het meten van emissies (ammoniak, stof, broeikasgassen, geur) uit stallen. In opdracht van de Vlaamse overheid worden er gerichte meetcampagnes gevoerd voor de bepaling van emissiefactoren van stalsystemen.

Activiteiten

Openbare verdediging Maaike Vercauteren

Het mariene ecosysteem waarin deze platvissen leven wordt voortdurend beïnvloed door verscheidene menselijke activiteiten zoals scheepvaart, visserij en de uitstoot van broeikasgassen. Deze activiteiten of veranderingen in het ecosysteem kunnen biologische effecten veroorzaken waaronder het ontwikkelen van ziekten zoals huidzweren.

Onderzoeksprojecten

Versnelde kwalitatieve uitrol van de Klimrektool

Naast individuele begeleiding wordt de landbouwer in groep begeleid in lerende netwerken waar hij/zij in contact komt met experten en collega-landbouwers.Relevantie/ValorisatieKlimaatslimme maatregelen verlagen de netto uitstoot aan broeikasgassen of maken het bedrijf klimaatbestendiger.

Onderzoeksprojecten

Klimaatmaatregelen mét economische kansen op het landbouwbedrijf

Klimaatslimme maatregelen verlagen de netto uitstoot aan broeikasgassen of maken het bedrijf klimaatbestendiger.OnderzoeksaanpakWe ontwikkelen een klimaattraject dat bestaat uit een klimaatscan en een klimaatkoers bij een aantal bedrijven uit drie sectoren (melkveehouderij, akkerbouw met aardappelen en varkenshouderij).

Onderzoeksprojecten

Smart Farm en agromilieu Big Data Space

Daarmee worden suboptimale prestaties gedetecteerd en verbeterd: zoals bij voorbeeld te veel irrigatie, overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen (die verhogen de productiekosten, verontreinigen grondwater en verzwakken de biodiversiteit), of de uitstoot van broeikasgassen vanuit de veeteelt (wat bijdraagt tot de opwarming van de aarde

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons