Event Webinar: voor bedrijven die ammoniak sensoren ontwikkelen

Neem deel aan de enquête
ammoniak sensor

Gezocht: bedrijven die sensoren ontwikkelen voor het meten van NH3-emissies

Sensoren testen in de praktijk

Een veestal (varkens, pluimvee, melkvee) is een erg uitdagende omgeving om emissies te meten. Het onderzoekcentrum ILVO bekijkt momenteel, op vraag van de Vlaamse overheid, de haalbaarheid om emissies van ammoniak continue en op stalniveau te meten, om op termijn eventueel een bedrijfsgerichter beleid uit te bouwen.

Deze oproep richt zich tot producenten/ontwikkelaars van sensorsystemen

Elke sensor op de markt (ook ten behoeve van andere toepassingen of sectoren) voor concentratiemetingen van ammoniak, kan geselecteerd worden voor een wetenschappelijke PRAKTIJKTEST voor toepassing (al dan niet mits aanpassing of optimalisering) van ammoniak-emissiemonitoring in de veehouderij.

De focus ligt op monitoring van emissies

Het project wil de haalbaarheid van emissiemonitoring op stalniveau in Vlaanderen illustreren. Het resultaat van het project is een scenario-analyse, waarin wordt geadviseerd hoe zo een monitoringsysteem er concreet zou kunnen uitzien en welke sensoren in een bepaald scenario geschikt zouden zijn. Het project biedt de kans om sensoren te testen in een praktijkopstelling en geeft inzicht in het marktpotentieel van de sensor binnen de veehouderij.

Continu emissies meten op lokaal niveau

Het onderzoeksteam van ILVO (Milieutechniek) heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het meten van emissies (ammoniak, stof, broeikasgassen, geur) uit stallen. In opdracht van de Vlaamse overheid worden er gerichte meetcampagnes gevoerd voor de bepaling van emissiefactoren van stalsystemen. Daarbij aansluitend onderzoekt het team nu ook de mogelijkheid om emissies continu te meten op stalniveau. Dit zou bijdragen tot het correcter inschatten en opvolgen van ammoniakemissies op stalniveau.

Geïnteresseerd als sensor-bedrijf om meer te weten en eventueel samen te werken?

Om het project te introduceren nodigen we u uit voor deze webinar. Waar we uitleg geven over het project, de technische aanpak, de afspraken rond een samenwerking, en de eventuele meerwaarde voor u als sensor-ontwikkelaar.