Zoekresultaten voor Boomkor

Activiteiten

Bodemleven in zee beschermen? Hoe jij daarover je zegje kan doen . . .

De boomkor gaat dieper in de bodem dan een bordennet, maar de breedte van een bordennet is dan weer groter. Hoe dieper het vistuig, hoe meer bodemschade. Hoe grotere de beviste oppervlakte (bepaald op basis van je vissnelheid, de breedte van het vistuig en het aantal visuren), hoe meer bodemimpact.

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

Boomkorvisserij, zandextractie, baggerwerken, offshore windmolenparken en andere menselijke constructies en recreatie zijn een aantal van de belangrijkste activiteiten (zie dossier ‘Ruimte op zee’). Dit alles heeft vanzelfsprekend een invloed op de biodiversiteit in en op de zeebodem.

Dossiers

Ruimte op zee

Er is bijvoorbeeld een verbod op actieve (boomkor)visserij binnen de windmolengebieden en er kunnen bijkomende visserijbeperkingen worden opgelegd in Natura 2000-gebieden.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons