Persbericht OptiFish Project: Optimalisatie van digitale vangst en tools voor duurzame visserijpraktijken

06/05/2024

OptiFish is een baanbrekend Horizon Europe-project dat vanuit Vlaanderen wordt aangestuurd en streeft naar duurzame visserijpraktijken door het ontwikkelen, testen en valideren van operationele, kosteneffectieve technologieën en monitoringstools voor de visserij. 19 partners uit 8 landen rond de zeeën van Europa engageren zich om hun kennis en expertise op vlak van eDNA-analyses, sensoren, robotica, computervisie en artificiële intelligentie te delen om het visserijbeheer te revolutioneren. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in Oostende coördineert.

De visserijsector in Europa is een strategische sector voor voedsel- en economische zekerheid. Zowel voor de sector als voor de gezondheid van het mariene ecosysteem is het belangrijk dat de visbestanden en ecosystemen goed gemonitord worden. Traditioneel gebeurt dat door menselijke observaties en handelingen, een duur en tijdrovend proces met risico op onvolledige of onnauwkeurige data.

Er is nood aan nauwkeurige, realtime monitoring. Alle puzzelstukjes om dat technologisch mogelijk te maken, liggen er. OptiFish wil de technieken optimaliseren en stappen zetten om ze in de praktijk operationeel te krijgen.

Els Torreele (ILVO)

State-of-the-art technieken

OptiFish zal gebruikmaken van de nieuwste eDNA-technieken voor snelle identificatie en kwantificatie van vissoorten in zeewaterstalen en onder meer focussen op het optimaliseren van de automatische sampling aan boord van vaartuigen. Cameragestuurde technieken voor vangstmonitoring aan boord worden geoptimaliseerd en gekoppeld aan andere sensoren en telsystemen. Om de kwaliteit van de camerabeelden te verzekeren, wordt een roboticasysteem ontwikkeld dat vissen die op elkaar liggen, automatisch van elkaar haalt. De camerabeelden worden op hun beurt gebruikt om een AI-model te trainen op het herkennen, tellen en meten van vissoorten aan boord. Multispectrale camera’s tot slot worden gebruikt om de viskwaliteit en -gezondheid te bepalen, wat vissers onder meer inzicht geeft in de overlevingskans van bijvangst.

Beslissingsondersteunende tool

Dit alles wordt geïntegreerd in een platform voor monitoring en rapportage voor visserijbeheer, alsook in een beslissingsondersteunende tool voor vissers. Deze tool zal hen bijna realtime informatie geven over vangsten, teruggooi, bruto-inkomsten, brandstofverbruik en beschikbare quota in een bepaald gebied. Met deze info kunnen vissers hun activiteiten op een duurzame manier optimaliseren.

5 pilootstudies

OptiFish zal de technieken testen en valideren in 5 reeksen pilootstudies op verschillende zeeën in Europa, met 5 verschillende types visserij en vaartuigen. Van kleinschalige kustvisserij in de Golf van Biskaje tot grootschalige visserij in open zee ook de typische Belgische boomkorvisserij.

Consortium en kick-off

Het OptiFish consortium verenigt zeven onderzoeksinstituten en universiteiten, zeven technologiebedrijven, twee producentenorganisaties, twee overheidsinstanties en een non-profit organisatie. Deze partners kwamen voor het eerst samen voor een kick-off eind april in Oostende, bij coördinator ILVO. Elke partner kreeg de kans om zijn expertise voor te stellen en zijn rol en komende acties voor het project te schetsen.

Els Torreele (ILVO): “De ambities en engagementen van de verschillende partners zijn groot. Samen willen we de gezondheid van de mariene ecosystemen beschermen voor de toekomstige generaties.”

Meer info

http://www.optifish.eu

Project Coördinator: Els Torreele (ILVO) - els.torreele@ilvo.vlaanderen.be
Project Communicatie:
Dimitris Fotakidis (Foodscale Hub Greece) - dimitris@foodscalehub.com

Disclaimer

Gefinancierd door de Europese Unie. De weergegeven standpunten en meningen zijn echter alleen die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijk die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap voor Onderzoek. Noch de Europese Unie, noch de verlenende autoriteit kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Co-funded by the European Union

Vragen?

Contacteer ons

Els Torreele

Onderzoekster ILVO

Ook interessant

Algemeen 19/12/2023

ILVO op FTI festivals in 2024

FTI
In maart 2024 zet de Vlaamse regering technologie en innovatie centraal tijdens de Flanders Technology & Innovation Festivals. ILVO neemt deel aan de activiteiten in Gent, Hasselt en Antwerpen.