Projectnieuws Bijvangsten reduceren en overleving verbeteren: technische innovaties gecombineerd

01/03/2018
Vissers halen een net binnen op een vissersboot

Bestaande en nieuwe visserijtechnische innovaties verfijnen en combineren met het oog op minder bijvangst en een betere overleving, dat is het doel van het project COMBITUIG. Onderzoek en intense samenwerking met de sector moeten de invoering van de aanlandplicht vergemakkelijken.

De invoering van de aanlandplicht vormt een grote uitdaging voor de Belgische visserij sector aangezien deze voornamelijk een gemengde boomkorvisserij beoefent. Om de sector bij te staan ontwikkelen en verfijnen ILVO en de Rederscentrale technische innovaties. Die moeten de vangst van knelpuntsoorten en ander bijvangst in de boomkorvisserij reduceren en de overleving verbeteren.

Het recent goedgekeurde project omvat 3 trajecten. Traject A zal innovaties testen die moeten voorkomen dat knelpuntsoorten en ander bijvangst het net binnenkomen. Mogelijke opties hier zijn het gebruik van licht of mechanische stimuli, bijvoorbeeld in de boomopening om rondvis te verjagen. Traject B focust op het verbeteren van de selectiviteit van het net door gebruik te maken van (een combinatie van) panelen en/of andere soorten netmateriaal en maasgroottes om zo de gevangen knelpuntsoorten en andere bijvangst te laten ontsnappen. In Traject C wordt nagegaan welke aanpassingen mogelijks de overleving verbeteren, zoals bijvoorbeeld de reductie van het vangstvolume, en zal het verschil in overleving getest worden. Ook het effect van de trekduur, sorteertijd, de organisatie aan boord en de omgevingsparameters op de overleving zal hierbij bekeken worden.

Het project beoogt een intensieve communicatie met een sterke participatie van de sector. Via de intensivering van de Kenniskring “Innoverend Vissen” en overleg- en planningsmomenten met geïnteresseerde vissers, reders en Rederscentrale zal het project gestuurd worden en zullen alle bevindingen en resultaten gecommuniceerd worden met en naar de rest van de sector. Tijdens deze overlegmomenten zullen de meest acute noden met het oog op de aanlandplicht en mogelijke innovaties om er aan tegemoet te komen besproken worden met de sector. De meest experimentele ideeën zullen getest worden aan boord van onderzoekingsvaartuigen. Als deze potentieel tonen of de vissers hebben zelfs concrete plannen voor innovaties, dan zullen deze getest en doorontwikkeld worden aan boord van commerciële vaartuigen. Evaluatie zal dan gebeuren d.m.v. “self sampling” door de bemanning, gevolgd door een uitgebreide vangstanalyse door opstappers van ILVO. Voor het evalueren van aanpassingen die mogelijks de overleving verbeteren zullen specifieke zeereizen voorzien worden om de verbetering in overleving te testen en extra parameters te registreren eens de innovatie volledig op punt gesteld is.

Project: Combituig
Looptijd: 2017 - doorlopend
Samenwerking: Rederscentrale
Financiering: FIVA en Europa (EFMZV)
Contact: Maarten.Soetaert@ilvo.vlaanderen.be

Vragen?

Contacteer ons

Sofie Vandendriessche

Communicatie ILVO - Coördinator Marien Living Lab

Ook interessant