Zoekresultaten voor Stikstof

Nieuws | 01/02/2019

Thematisch netwerk rond hergebruik van stikstof en fosfor

Thematisch netwerk rond hergebruik van stikstof en fosfor

Technologieën, producten en praktijken voor hergebruik van stikstof en fosfor tot bij de landbouwers krijgen, dat is het doel van het Europese project NUTRIMAN

rundveeloket.be

Stikstof

Stikstof

Stikstof (N) Gebreksverschijnselen Stikstofgebrek uit zich vooral in vertraagde groei en bleke, gelige planten met een dunne stengel. Mais met stikstofgebrek wordt sterk in de groei geremd en oogt geel. Bladpunten vergelen en sterven af. Dit breidt zich wigvormig uit langs de hoofdnerf naar beneden (V-vorm).

Standaardpagina's

De Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)

In Vlaanderen wordt er voor deze problematiek voorzien in een Programmatorische Aanpak Stikstof of PAS. Meer informatie omtrent PAS kan je vinden op www.natura2000.vlaanderen.be.

De Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)

Dossiers

Stikstof

Het element stikstof (N) is alomtegenwoordig: 78% van de atmosfeer bestaat uit stikstofgas (N2) en het is een bouwsteen van al het leven op aarde. Geen wonder dat het een essentieel element is in meststoffen voor planten en in het voeder van dieren. Toch zorgt het ook voor een aantal hardnekkige milieuproblemen.

De stikstofcyclus Het stikstofgas (N2) dat 78% van de lucht uitmaakt kan niet in die vorm worden gebruikt door levende organismen. Om als nutriënt beschikbaar te zijn, moet het in een reactieve vorm worden omgezet.

Stikstof

Onderzoeksprojecten

Duurzaam beheer van bodemorganische stof om trade-off effecten tussen koolstofopslag en de productie van lachgas en methaan en nitraatverliezen te verminderen

de bodembeheerpraktijken evalueren in verscheidene pedo-klimatologische omstandigheden in Europa.OnderzoeksaanpakDe aanpak van SOMMIT overstijgt de huidige onderzoeksfocus die vaak in de bodemkoolstofopslag bestaat: Er bestaat al flink wat kennis over de effecten van specifieke bodembeheerstrategieën op koolstofvastlegging, broeikasgasemissies en stikstofuitspoeling

Onderzoeksprojecten

Grensoverschrijdend uitwisselen en toepassen van wetenschappelijke innovaties om de stikstofefficiëntie in de voeding en de rendabiliteit van melkveebedrijven te verbeteren

De nadruk ligt hierbij op het verhogen van de stikstofefficiëntie. Belangrijk is enerzijds een correcte inschatting van de voederwaardes van de voedermiddelen en anderzijds de rantsoenberekening. Franrijk en België gebruiken hiervoor echter twee verschillende systemen, die bovendien constant evolueren.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons