Zoekresultaten voor Stikstof

Dossiers

Stikstof

Het element stikstof (N) is alomtegenwoordig: 78% van de atmosfeer bestaat uit stikstofgas (N2) en het is een bouwsteen van al het leven op aarde. Geen wonder dat het een essentieel element is in meststoffen voor planten en in het voeder van dieren. Toch zorgt het ook voor een aantal hardnekkige milieuproblemen.

De stikstofcyclus Het stikstofgas (N2) dat 78% van de lucht uitmaakt kan niet in die vorm worden gebruikt door levende organismen. Om als nutriënt beschikbaar te zijn, moet het in een reactieve vorm worden omgezet.

Stikstof

rundveeloket.be

Stikstof

Stikstof

Stikstof (N) Gebreksverschijnselen Stikstofgebrek uit zich vooral in vertraagde groei en bleke, gelige planten met een dunne stengel. Mais met stikstofgebrek wordt sterk in de groei geremd en oogt geel. Bladpunten vergelen en sterven af. Dit breidt zich wigvormig uit langs de hoofdnerf naar beneden (V-vorm).

Nieuws | 01/02/2019

Thematisch netwerk rond hergebruik van stikstof en fosfor

Thematisch netwerk rond hergebruik van stikstof en fosfor

Technologieën, producten en praktijken voor hergebruik van stikstof en fosfor tot bij de landbouwers krijgen, dat is het doel van het Europese project NUTRIMAN

Standaardpagina's

De Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)

In Vlaanderen wordt er voor deze problematiek voorzien in een Programmatorische Aanpak Stikstof of PAS. Meer informatie omtrent PAS kan je vinden op www.natura2000.vlaanderen.be.

De Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)

Onderzoeksprojecten

Grensoverschrijdend uitwisselen en toepassen van wetenschappelijke innovaties om de stikstofefficiëntie in de voeding en de rendabiliteit van melkveebedrijven te verbeteren

De nadruk ligt hierbij op het verhogen van de stikstofefficiëntie. Belangrijk is enerzijds een correcte inschatting van de voederwaardes van de voedermiddelen en anderzijds de rantsoenberekening. Franrijk en België gebruiken hiervoor echter twee verschillende systemen, die bovendien constant evolueren.

Activiteiten

Webinar circulaire meststoffen en bodemverbeteraars, van innovatie naar praktijk

Programma 12:45 – 13:00 Deelnemerslogin13:00 – 13:15 Inleiding NUTRIMAN Farmer platform (ILVO)13:15 – 13:30 Wijzigingen in Europese wetgeving ten aanzien van herwonnen nutriënten (ZLTO)13:30 – 14:30 Herwonnen stikstof als minerale meststof (UGENT, INAGRO)14:30 - 14:45 Pauze14:45 – 15:45 Het belang van koolstof en bodemverbeteraars (ILVO, PCS, Vlaco)

Zo wordt er in het kader van een circulaire economie, aandacht geschonken aan de toepassing van herwonnen minerale nutriënten zoals stikstof en fosfor alsook het belang hierbij van de organische koolstof.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek naar een diervriendelijke methode voor het doden van individueel pluimvee

Vervolgens testten we in een experimentele setting drie alternatieve methoden (mechanische cervicale dislocatie met nekcrusher, niet-penetrerend pesnchiettoestel en stikstof-vergassing) bij zowel vleeskippen als kalkoenen: we bepaalden de effectiviteit en diervriendelijkheid, en we vergeleken deze met de gangbare dodingsmethode.

Standaardpagina's

Ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken (PAS)

Snel naar: PAS-lijst en combinaties van maatregelen en techniekenRundveeVarkensPluimveeGeitenContact wetenschappelijk secretariaat voor vragen en opname maatregelen op de lijstArchiefOver PAS Het afzetten van stikstof in speciale beschermingszones bemoeilijkt de realisatie van de natuurdoelen.

Onderzoeksprojecten

Thematisch netwerk rond nutriëntenmanagement en -hergebruik

Centrale onderzoeksvraag/doelNUTRIMAN is een Thematisch Netwerk rond Stikstof (N) en Fosfor (P) dat kennis verzamelt over toepassingen, praktijken en technologieën van praktijkrijpe meststoffen gebaseerd op hergebruik van N en P. Toegepaste wetenschap en industriële praktijken worden hierbij gekoppeld ten voordele van de landbouwers.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons