Zoekresultaten voor Nutriënten

Onderzoeksprojecten

Thematisch netwerk rond nutriëntenmanagement en -hergebruik

Het doel van NUTRIMAN is praktijkklare technologieën, producten en praktijken gebaseerd op nutriëntenmanagement en –hergebruik, die momenteel nog onvoldoende gekend zijn bij de gebruikers, te exploiteren.OnderzoeksaanpakHet is daarom essentieel om de kennis en informatie omtrent de onvoldoende gekende innovaties rond hergebruik van N en P (technologieën

Activiteiten

Webinar circulaire meststoffen en bodemverbeteraars, van innovatie naar praktijk

Programma 12:45 – 13:00 Deelnemerslogin13:00 – 13:15 Inleiding NUTRIMAN Farmer platform (ILVO)13:15 – 13:30 Wijzigingen in Europese wetgeving ten aanzien van herwonnen nutriënten (ZLTO)13:30 – 14:30 Herwonnen stikstof als minerale meststof (UGENT, INAGRO)14:30 - 14:45 Pauze14:45 – 15:45 Het belang van koolstof en bodemverbeteraars (ILVO, PCS, Vlaco)

Zo wordt er in het kader van een circulaire economie, aandacht geschonken aan de toepassing van herwonnen minerale nutriënten zoals stikstof en fosfor alsook het belang hierbij van de organische koolstof.

Onderzoeksprojecten

Naar een hoger rendement door het verantwoord verlengen van de legperiode

In een tweede fase onderzoeken we het nutriëntenmetabolisme en de nutriëntenbehoeften bij oudere leghennen. Die kennis bestaat nauwelijks of niet, terwijl het voor het Leglanger-doel cruciaal is om de leghennen optimaal vanaf dag nul te ondertsteunen in hun verlengde legcyclus.

Activiteiten

Eerste “agro-ecologisch proefplatform” in Vlaanderen toont zijn werking

Bodemgezondheid, sluitende nutriëntencycli, een gezonde biodiversiteit die bruikbaar is in de landbouwbedrijfsvoering, verminderde externe inputs, een hechtere band tussen producent en consument, een weerbare bedrijfsvoering en streven naar co-creatieve kennisopbouw.We lichten de unieke ambities van de drie partners toeWe informeren over boerderijcompostering

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons