Zoekresultaten voor Bodem

Nieuws | 01/04/2019

Koolstofvoorraden in de bodem

Gezonde bodem en gewassen;

Koolstofvoorraden in de bodem

Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse bodems, dat is waar ILVO, INBO en UGent naar streven in het nieuw opgestarte project C-MON

Nieuws | 04/05/2021

Systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem

Gezonde bodem en gewassen;Klimaatmitigatie en -adaptatie;

Systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem

De Vlaamse Overheid, ILVO, Universiteit Gent en INBO hebben een methodiek uitgewerkt voor een bodemkoolstofmonitoring netwerk in Vlaanderen.

Onderzoeksprojecten

Klimaatadaptatie door bodem- en gewasbeheer: synthese en weg vooruit

Gezonde bodem en gewassen;

Centrale onderzoeksvraag/doelIn CLIMASOMA onderzoeken we wat de bestaande wetenschappelijke literatuur ons kan leren over de rol van bodembeheer op de hydrologische en biologische bodemfuncties en de veerkracht van de gewasproductie tov klimaatverandering binnen specifieke pedo-klimatologische contexten.We identificeren kaders en bodem- en gewasmodellen

Klimaatadaptatie door bodem- en gewasbeheer: synthese en weg vooruit

Nieuws | 30/01/2020

Wortelresten maïs cruciaal voor hoeveelheid organische stof in de bodem.

Gezonde bodem en gewassen;Rendabele productiesystemen en meerwaardecreatie;Bio-economie en kringlopen;

Wortelresten maïs cruciaal voor hoeveelheid organische stof in de bodem.

De wortelbiomassa van maïs draagt twee tot drie keer zoveel bij aan de opbouw van bodemorganische stof in de bodem als de bovengrondse gewasresten dat doen.

Onderzoeksprojecten

(A)biotische stresstolerantie in Ilex crenata: hoge bodem-pH en de pathogeen Berkeleyomyces basicola

Gezonde bodem en gewassen;

Verschillen in bodemvereisten tussen Buxus en Ilex crenata kunnen voor problemen zorgen in de tuin. In tegenstelling tot Buxus, verkiest I. crenata een lage bodem pH. Vlaamse tuinen hebben door het gebruik van verhardingen en kalkrijke kiezels vaak een verhoogde bodem pH.

(A)biotische stresstolerantie in Ilex crenata: hoge bodem-pH en de pathogeen Berkeleyomyces basicola

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

Na de oceaan, is de bodem de grootste voorraadkast van koolstof. Mits een goed beheer kunnen landbouwbodems zelfs beduidend meer koolstof opslaan dan momenteel het geval is.

Gezonde bodem en gewassen;Klimaatmitigatie en -adaptatie;

De uiteindelijke koolstofopbouw in de bodem hangt af van een aantal factoren: de capaciteit van een bodem om koolstof vast te leggen (vooral bepaald door het kleigehalte)het klimaat: bodemtemperatuur en –vochtgehalte bepalen de mineralisatiesnelheidde kwaliteit van de toegevoegde koolstof aan de bodemde balans tussen koolstofinput en de hoeveelheid

Bodem: koolstofopslag

Onderzoeksprojecten

Antibioticaresiduen, antibioticaresistente bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de mogelijke blootstelling voor de mens.

Gezonde bodem en gewassen;

OnderzoeksaanpakWe nemen en analyseren stalen van mest van verschillende dierlijke oorsprong, tevens van de landbouwbodem voor en na bemesting. We werken daarnaast met prei en wortelen die we onder experimentele gecontroleerde omstandigheden opkweken op bemeste bodem die we inoculeren met relevante antibioticaconcentraties.

Antibioticaresiduen, antibioticaresistente bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de mogelijke blootstelling voor de mens.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons