Zoekresultaten voor Bodem

Dossiers

Bodemgezondheid

Gezonde bodems zijn net zo belangrijk voor het leven op aarde als schone lucht en water. Een gezonde bodem leidt niet alleen tot gezonde en productiev...

Bodemverdichting en -erosie

Linked Themes: Gezonde bodem en gewassen

Dossiers

Bodemerosie

Bodemerosie is een belangrijk probleem in de heuvelachtige streken in het zuiden van Vlaanderen, en zal als gevolg van de klimaatverandering nog belan...

Bodemverdichting vermijden en opheffen

Linked Themes: Gezonde bodem en gewassen

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

Na de oceaan, is de bodem de grootste voorraadkast van koolstof. Mits een goed beheer kunnen landbouwbodems zelfs beduidend meer koolstof opslaan dan ...

Impact van bodembeheer op koolstofopslag

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

...lak van biodiversiteit. Een groot deel daarvan is te vinden in en op de zeebodem. De mariene bodem staat echter onder druk door de vele werkzaamhed...

Dossiers

Kustbescherming

...eden minder schadelijk zijn dan strandsuppleties voor de fauna die in de bodem leven. Dankzij die studie wordt dit nu mee in de weegschaal gelegd b...

Dossiers

Aquacultuur op zee

ILVO onderzoekt de impact van maricultuur, met opvolging van o.a diversiteit van bodemleven, nutriënten en polluenten, en ruimtegebruik.

Dossiers

Agroforestry

ILVO onderzoekt de impact van agroforestrysystemen op bodemkwaliteit, waterhuishouding, klimaat, biodiversiteit en (gewas)opbrengst.

Linked Themes: Gezonde bodem en gewassen

Dossiers

Quinoa

... slot past quinoa in een ruimere teeltrotatie, doordat de teelt de bodem niet uitput en weinig tot geen gewasbescherming behoeft. Lokale teelt is ...

Linked Themes: Gezonde bodem en gewassen

Dossiers

Water in de landbouw

Samen met de Bodemkundige Dienst van België en diverse proefcentra bekijkt ILVO hoe we minder water kunnen laten weglopen via drainage.

Wateropslagcapaciteit bodem

Linked Themes: Gezonde bodem en gewassen

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons