Persbericht Pilootproject ter ondersteuning van de transitie naar kooi-vrije huisvestingssystemen voor leghennen in Europa

26/07/2021 Bron: Best Practice Hens

Op 21 mei 2021 is het project “Best practices for alternative egg production systems” (‘Best Practice Hens’) gestart. Dit project beoogt kennis te verzamelen rond de ‘beste praktijken’ met betrekking tot het houden van poeljen en leghennen in kooi-vrije huisvestingssystemen (scharrel, uitloop en biologisch) en tot het ondersteunen van de transitie naar een kooi-vrije huisvesting van leghennen in Europa.

logo van het project, met illustratie van een kip en een ei

‘Best Practice Hens’ is een project dat gefinancierd wordt door de Europese Unie en een looptijd heeft van 2 jaar, eindigend in mei 2023. Het consortium, geselecteerd via een Tender-procedure, bestaat uit 7 Europese partners en 2 subcontractors, die in totaal 5 landen vertegenwoordigen: Universiteit Utrecht (leider; NL), Wageningen University & Research (NL), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO, BE), Aarhus University (DK), Neiker (ES), the Institute of Genetics and Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (PL) en ECOVALIA (ES). AviVet (NL) en Kipdip (PL) zijn als subcontractors betrokken.

In het eerste jaar van het project zullen er ‘beste praktijken’ ontwikkeld worden voor het houden van poeljen en leghennen in kooi-vrije huisvestingssystemen. Om hiervoor informatie te verzamelen zullen er 4 gevalstudies uitgewerkt worden in landen waar reeds een hoog percentage van de hennen in kooi-vrije systemen gehouden wordt (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken). Ook zal informatie verzameld worden uit 4 doellanden, die nog in transitie zijn naar een kooi-vrije huisvesting (België, Spanje, Portugal en Polen), zodat de ‘beste praktijken’ aan hun lokale situaties aangepast kunnen worden. Naast management en huisvesting zal speciale aandacht besteed worden aan het monitoren van het dierenwelzijn, economie en andere duurzaamheidsaspecten. De transitie naar een kooi-vrije huisvesting moet leiden tot een verbetering van dierenwelzijn, bedrijfsinkomen en algehele duurzaamheid.

In het tweede jaar van het project zullen de ‘beste praktijken’ en een stappenplan naar een succesvolle transitie gepresenteerd worden in de 4 doellanden (België, Spanje, Portugal en Polen) en afsluitend zal een grote, internationale producenten-bijeenkomst in Brussel georganiseerd worden. Gedurende het project zal rekening gehouden worden met specifieke omstandigheden in de doellanden, die de transitie naar kooi-vrij huisvesten bevorderen of juist tegenwerken.

Stakeholders uit de pluimveesector, Europese landbouworganisaties en NGO’s zullen vanaf het begin bij het project betrokken worden. Ze zullen vertegenwoordigd zijn in de Stakeholders Adviescommissie, om hun inbreng voor de ‘beste praktijken’ te verkrijgen en er zeker van te zijn dat de te geven adviezen relevant zullen zijn voor de praktijk en ze de transitie naar kooi-vrije systemen zullen ondersteunen. Deze commissie zal samengesteld worden uit de volgende organisaties: EUWEP, COPA-COGECA, Eurogroup for Animals, Federation of Veterinarians of Europe, EFSA, Lohmann Tierzucht, ERPA en Vencomatic.

Met ‘Best Practice Hens’, beoogt het projectteam bij te dragen aan een duurzame transitie naar een kooi-vrije huisvesting van leghennen in Europa.

Voor meer informatie kan u de project-website www.bestpracticehens.eu raadplegen en de social media kanalen: Facebook, Twitter en LinkedIn.

Contactinformatie:

Projectleider: Prof. T. Bas Rodenburg (t.b.rodenburg@uu.nl)

Verantwoordelijke voor communicatie: Angela Morell Pérez (ecovalia.international@ecovalia.org)

Europese vlag

Vragen?

Contacteer ons

Karolien Langendries

Coördinator Pluimveeloket

Ook interessant