Zoekresultaten voor Bio-landbouw

pluimveeloket.be

Bio-landbouw algemeen

Bio-landbouw algemeen

Algemeen Omschakelen Nuttige links Algemeen Informatiepakket biologische landbouw Op deze site van het departement Landbouw en Visserij (Vlaamse Overheid) staat heel wat belangrijke informatie gebundeld omtrent biologische landbouw. Het gaat hierbij om subsidies, wetgeving, omschakeling, controle en import.

Onderzoeksprojecten

Zilte landbouw voor klimaatadaptatie

Centrale onderzoeksvraag/doelDe klimaatscenario's voor 2050 voorspellen een aanzienlijke daling van de gewasopbrengst, met name in laaggelegen kustgebieden en in geïrrigeerde (droge) landbouwgebieden rond de Middellandse Zee en de Noordzee.

Zilte landbouw voor klimaatadaptatie

Onderzoeksprojecten

Kansen voor zilte landbouw

Vlaamse Landmaatschappij, Waddenacademie, Provincie Groningen, University of Lincoln, Stichting 'De Zilte Smaak', Emder Bürgerstiftung Regionales Umweltbildungszentrum Ökowerk Emden, Göteborgs Universitet, Salt Farm Foundation, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet, Videncenter for Fødevareudvikling

Centrale onderzoeksvraag/doelSalFar is één van de eerste onderzoeksprojecten in Vlaanderen die op experimentele wijze de haalbaarheid van zilte landbouw in de kuststreek verkent. Doel is om te zoeken naar zoutminnende en zouttolerante gewassen, hun economisch potentieel en naar de diverse socio-economisch barrières voor zilte landbouw.

Kansen voor zilte landbouw

Onderzoeksprojecten

Landbouw in de toekomst- Rurale netwerken opzetten voor een klimaat-adaptieve landbouw

Het uittesten, implementeren en demonstreren gebeurt op 3 landbouwbedrijven in Noord-Brabant (Nederland). Ten tweede is het de bedoeling om de 'geleerde lessen' uit het werk op de 3 demonstratiebedrijven, zoals technische kennis en methodologische resultaten, te vertalen in leerinstrumenten en die te promoten en te laten herhalen.

Landbouw in de toekomst- Rurale netwerken opzetten voor een klimaat-adaptieve landbouw

pluimveeloket.be

Bio-pluimveehouderij

Bio-pluimveehouderij

BIO-PLUIMVEEHOUDERIJ Wetgeving Voeder Uitloop Kleinschalige houderij Bio-landbouw-algemeen Ik ben een pluimveehouder die op bio-leghennen houdt op een kleinschalig niveau. Hoe moet ik mijn drinkvoorzieningen plaatsen om in orde te zijn met wetgeving en dierenwelzijn?

Activiteiten

Agro-ecologische landbouw: praktijkrijp!

Agro-ecologische landbouw: praktijkrijp!

In deze studiedag zoomen we dieper in op agro-ecologische landbouw: Wat verstaan we hieronder?Wat is de situatie van agro-ecologische landbouw in België?Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen?Wat met de economische rendabiliteit? U kan ook opteren om ONLINE te volgen via Microsoft Teams. Dit dient u aan te geven in het inschrijfformulier.

Agro-ecologische landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van deze doelstellingen. Het concept agro-ecologie omvat immers alle landbouwpraktijken die uitgaan van het optimale gebruik van natuurlijke hulpbronnen om zo synthetische inputs tot een minimum te beperken.

Activiteiten

Monitoringsstudie Bio-economie

Monitoringsstudie Bio-economie

Onder andere de situering van de studie, de productie en verwerking van biomassa uit de landbouw, bosbouw, visserij en landschapsbeheer komen aan bod. In de namiddag gaan we graag met u aan de slag tijdens de workshop: ambitietraject werkagenda bio-economie.

In 2021 hebben VITO en ILVO in opdracht van departement EWI een monitoringsstudie uitgevoerd in het kader van de opvolging van de Vlaamse bio-economie. Nu worden deze resultaten gepresenteerd, besproken en kijken we naar de toekomst.

Activiteiten

Nieuwe klimaatinzichten voor de landbouw: het ILVO Expertisecentrum Landbouw en Klimaat vertelt

Tuinbouw & sierteelt;Akkerbouw;Varkenshouderij;Pluimvee- en konijnenhouderij;Melkveehouderij;Vleesveehouderij;Visserij;Biologische landbouw;Publieke en non-profit sector;Bio-economie;

Nieuwe klimaatinzichten voor de landbouw: het ILVO Expertisecentrum Landbouw en Klimaat vertelt

Het ILVO Expertisecentrum Landbouw en Klimaat zet zich in om gepaste antwoorden te bieden op de klimaatuitdagingen in de landbouw in samenwerking met én ter ondersteuning van het beleid en de sector.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons