Projectnieuws De kracht van samenwerking in eerlijke voedselketens

03/06/2024

Wat zijn eerlijke voedselketens en hoe breng je ze tot stand? In deze brochure zoeken we naar het antwoord.

Wil men in de toekomst veerkrachtige landbouwbedrijven die gezonde voeding met een minimale belasting van het milieu produceren, dan is er een grondige herziening van ons huidig landbouw- en voedselsysteem nodig. Agro-ecologische landbouw geeft richting aan hoe we deze transitie kunnen aangaan. Bij het Living Lab Agro-ecologie en Biolandbouw (LLAEBIO) definiëren we agro-ecologie als volgt:

“Agro-ecologie is het benutten van relaties tussen mens, landbouw en natuur voor het ontwerp en beheer van duurzame voedselsystemen.”

Agro-ecologie is een holistische benadering van landbouw- en voedselproductie, die niet alleen kijkt naar ecologische duurzaamheid, maar ook naar sociale rechtvaardigheid, economische veerkracht en de ondersteuning van lokale gemeenschappen. Ze steunt hiervoor op 13 agro-ecologische principes.

In een agro-ecologisch landbouwmodel – waar biolandbouw, als wettelijk erkend lastenboek, integraal deel van uitmaakt – streeft een landbouwer ernaar om zo veel mogelijk voedingsstoffen op zijn bedrijf te recycleren. Hij zorgt voor een optimale bodemtoestand, stimuleert de genetische diversiteit in gewassen en maakt gebruik van de positieve wisselwerkingen die plaatsvinden in een divers ecosysteem.

Maar in een agro-ecologisch voedselsysteem spelen begrippen als eerlijkheid, participatie en verbinding ook in de rest van de keten een noodzakelijke rol. Er is voldoende aandacht voor waardige en degelijke bestaansmiddelen voor alle actoren, in het bijzonder voor kleinschalige producenten. In een agro-ecologische benadering worden landbouwers beschouwd als gelijkwaardig. Ze hebben inspraak in prijszetting en kunnen zich zo zelfstandig mogelijk ontwikkelen ten opzichte van andere (invloedrijke) spelers in de (wereld)markt.

Vragen?

Contacteer ons

Lieve De Cock

Expert biologische landbouw

Ook interessant