Zoekresultaten voor Schaalvergroting

Filter on:
Dossiers

Dierenwelzijn

... dan ook noodzakelijk. Dit wordt onderzocht in het project WEIDESCHERM. Ondanks de schaalvergroting van vele landbouwbedrijven, blijven landbouwdieren individuen. De veehouder dient dan ook zij...

pluimveeloket.be

Artikel studieNM ie-net emissies deel 2

...rme (Inagro): "De landschapskwaliteit hoeft niet negatief beïnvloed te worden door de schaalvergroting" Integratie bedrijf De integratie van het bedrijf in het landschap is cruciaal. Momenteel is e...

varkensloket.be

Hoe geurmemissies beheersen?

Hoe geurmemissies beheersen? In de veehouderij zijn er actueel heel wat factoren die aansturen op schaalvergroting op bedrijfsniveau. Net nu bij en net omwille van de sterke trend naar schaalvergrotin...

rundveeloket.be

Mechanisatie en Automatisatie

...ag 13/09/2018, ILVO) De toenemende schaarste aan werkkrachten, samen met de gestegen loonkost en de schaalvergroting van de rundveebedrijven, maakt dat een andere invulling voor het reguliere werk,...

Nieuws | 17/04/2018

ILVO steunt initiatief “Vraag voor de Wetenschap?“

...me plattelandsontwikkeling in de metropool Vlaanderen, de klimaatuitdaging, de schaalvergroting, big data om meer/duurzamer/ transparanter te produceren…” Oproep Omdat de resultaten van d...

Nieuws | 24/11/2017

2018, jaar van de data in landbouw

Verduurzaming, internationale concurrentie, transparantie, schaalvergroting, rendabiliteit, klimaat- en milieu-uitdagingen … De agrovoedingsketen belandt in de 21ste eeuw in een erg complexe productie...

Nieuws | 22/05/2017

Kick-off & persconferentie: Noordzee Aquacultuur

...tdagingen” (2013) en het project AquaValue (2015). Uit deze laatste studie bleek dat schaalvergroting, mechanisatie en integratie van de aquacultuursector in de komende jaren tot grote opportunitei...

Nieuws | 15/02/2017

Verstedelijkt het platteland?

...at ruimte nodig heeft zoals een loonwerker of voor een bedrijf dat opteert voor verspreide schaalvergroting. Toch is het ook voor hen niet evident om vrijgekomen landbouwgebouwen en – gronden aan t...

Activiteiten

Energietransitie op veebedrijven

De energievraag en -kosten op veebedrijven zijn de laatste decennia sterk toegenomen. Met de schaalvergroting en specialisering in de landbouw is de arbeidsbehoefte op de bedrijven gestegen. Automatis...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons