Studiedag Energietransitie op veebedrijven

Energietransitie op veebedrijven

De energievraag en -kosten op veebedrijven zijn de laatste decennia sterk toegenomen. Met de schaalvergroting en specialisering in de landbouw is de arbeidsbehoefte op de bedrijven gestegen. Automatisatie van verschillende processen op het landbouwbedrijf is een antwoord om die toenemende arbeidsbehoefte op te vangen. De milieu- en klimaatuitdagingen noodzaken de bedrijven om specifieke technieken toe te passen met in veel gevallen een toenemende energievraag tot gevolg. Ook wie kiest voor diversificatie zoals hoeveverwerking zal een hoger energieverbruik hebben. De hoge energieprijzen van afgelopen jaren doen ook de energiefactuur sterk toenemen.

In de veehouderij zijn bedrijfsleiders al langer bezig met het verminderen van hun energiefactuur door in te zetten op alternatieve energieproductie. Zonnepanelen zijn al op vele daken van stallen en loodsen terug te vinden. Kleinschalige windmolens op boerderijen verschijnen stilaan in het landschap.

Ook de interesse in pocketvergisting, voornamelijk op melkveebedrijven, neemt toe. Het optimaal afstemmen van de energieproductie op de energiebehoefte van het bedrijf is geen sinecure en vergt een uitgekiend plan. De evolutie van de energieprijzen, de wijzigingen in regelgeving inzake subsidiëring en de bedrijfsontwikkeling spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast nemen nieuwe technieken zoals batterijen, warmterecuperatie en warmtepompen geleidelijk aan hun intrede in de landbouwsector, alhoewel deze technieken nog in hun kinderschoenen staan.

Met deze studiedag willen we inzicht geven in de Vlaamse energiedoelstellingen voor de veehouderij en de huidige en toekomstige mogelijkheden inzake alternatieve energieproductie en -opslag voor veebedrijven.

Programma

12u30: Ontvangst met broodjes
13u15: Welkom en inleiding door Bart Sonck, voorzitter van de werkgroep Dierlijke Productie
13u30:

 • Het geactualiseerde Vlaams Energie- en klimaatplan 2021 -2030 en VLIF-steun
  Lisa Decock, Departement Landbouw en Visserij
 • Energieproductie op basis van elektriciteit (voorlopige werktitel)
  Jan Leenknegt / Pieter Vercruysse - Inagro

15u00: Koffiepauze

15u30:

 • Hernieuwbaar verwarmen (en koelen) in de veeteeltsector
  Steven Lecompte (UGent)
 • Generation of heat and electricity from renewable sources at ILVO pig farm
  Petros Demissie Tegenaw – Instituut voor landbouw, voeding en visserijonderzoek

16u30: Slotwoord

16u45: Receptie of bezoek opstelling Res4live bij varkenscampus ILVO (! beperkt aantal deelnemers, vooraf inschrijven !)

Deze studiedag is een initiatief van de expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer van ie-net, werkgroep dierlijke productie.
Laurence Hubrecht, Vlaamse overheid, dep. Landbouw & Visserij
Bart Sonck, ILVO (voorzitter werkgroep dierlijke productie ie-net)

Programma