Persbericht ILVO steunt initiatief “Vraag voor de Wetenschap?“

17/04/2018
Logo Vlaamse Wetenschaps Agenda
“Vraag voor de Wetenschap?”

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO steunt het initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek om voor het eerst een wetenschapsagenda voor Vlaanderen op te maken. Bedoeling daarbij is om de gewone burger en het middenveld te laten formuleren welke (onderzoeks)vragen er volgens hen door de wetenschap moeten worden beantwoord. Op 17 april 2018 wordt de publieksbevraging ‘Vraag voor de Wetenschap’ gelanceerd.

Agrovoedingsvragen

ILVO denkt dat er in de brede sector van land- en tuinbouw, visserij en voeding wellicht heel wat agrovoedingsvragen zullen opduiken. “Uitdagingen en gewenste verbeteringen om aan te werken zijn er genoeg. Wij zijn natuurlijk graag bereid om de eventuele nieuwe kwesties die de bevolking opwerpt met een frisse blik te bekijken, en waar mogelijk te integreren in ons onderzoeksprogramma”.

Voorbeeld van Nederland

Het FWO-initiatief ‘Vraag voor de Wetenschap’ wil ontdekken waar de mensen van wakker liggen en wat volgens hen dringend moet onderzocht worden. Een gelijkaardig initiatief in Nederland leverde bijna 12.000 vragen op. Die werden samengevat in 140 clustervragen. Met hulp van experts uit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zijn deze vragen vervolgens uitgewerkt in 25 onderzoekbare thema’s, zogeheten routes. Uiteindelijk werd de wetenschapsagenda zelfs vertaald naar een investeringsagenda.

Impact?

Ook in Vlaanderen komt er na het inzamelen van de vragen een clusterronde. ILVO levert daarvoor als één van de Vlaamse onderzoekscentra zijn expertise.

Björn Possé (onderzoekscoördinator bij ILVO): “De wetenschapsagenda wordt in Vlaanderen niet meteen gekoppeld aan onderzoeksfinanciering. Desondanks kan dit initiatief impact hebben. Wij zijn oprecht benieuwd wat de maatschappij wil onderzocht zien in de sectoren landbouw, visserij en voeding.”

ILVO heeft los van deze publieksbevraging veel voeling met zijn stakeholders. “De uitdagingen die we zelf identificeren hebben onder meer te maken met duurzaam basisvoedsel produceren, hernieuwbare grondstoffen voor de bio-economie ontwikkelen (rendabel en LCA-proof), een lange termijn bodemgezondheid, gezonde voeding, de exploitatie en producten uit de zee, een slimme plattelandsontwikkeling in de metropool Vlaanderen, de klimaatuitdaging, de schaalvergroting, big data om meer/duurzamer/ transparanter te produceren…”

Oproep

Omdat de resultaten van de publieksbevraging mee richting kunnen geven aan het toekomstig wetenschappelijk onderzoek spoort ILVO zijn stakeholders en contacten aan om thema’s en vragen te noteren, voor zover die via wetenschappelijk onderzoek kunnen worden aangepakt.
Gedurende de komende 6 campagneweken van ‘Vraag voor de wetenschap’ ontmoet ILVO tijdens zijn geplande studiedagen en vergaderingen heel wat land- en tuinbouwers, vissers, voedselverwerkers, toeleveranciers, vakorganisaties, ngo’s, consumenten en collega-onderzoekers.
“Dan zullen we hen wijzen op www.vraagvoordewetenschap.be, zijnde de website waar de vragen terecht moeten komen. Zelfs tijdens de ILVO- lente jogging (29 april 2018) wordt er over de wetenschapsagenda gesproken.”

Bacteriën die de plastic soep op zee opruimen? Goede en slechte vragen!

Een slechte vraag is volgens FWO iets wat al bekend is. Als het antwoord al op Wikipedia of op www.ikhebeenvraag.be staat, moet de vraag niet meer in de wetenschapsagenda. Een samenstelling van verschillende vragen of thema’s is ook niet goed en moet verknipt worden tot meerdere enkelvoudige vragen.

Maar een vraag als “kunnen we geen bacteriën bedenken die het in de zee ronddrijvend plastic afval ‘opeten’, zonder het mariene ecosysteem voor de rest te hinderen?” vindt ILVO wel intrigerend. Het is al één van de eerste vragen die hier is beland.

Het invulformulier voor uw inzending:

www.vraagvoordewetenschap.be.

Vragen?

Contacteer ons

Sofie Vandendriessche

Communicatie ILVO - Coördinator Marien Living Lab

Ook interessant