Persbericht ILVO en Arvesta lanceren gedurfde campagne: Ontdek soja!

23/08/2019
Soja

ILVO en Arvesta zoeken landbouwers met goesting en lef om op eigen veld te pionieren in soja. Met de campagne Ontdek soja! die gelanceerd wordt tijdens de Werktuigendagen in Oudenaarde, hopen ze na 7 jaar onderzoek en veldproeven de introductie van de teelt in Vlaanderen te versnellen.

Soja is een beloftevol nieuw gewas voor de Vlaamse landbouw met bewezen voordelen voor klimaat en milieu. Om de resterende knelpunten weg te werken, is opschaling van het areaal noodzakelijk.

Opschaling cruciaal

Enerzijds om zicht te krijgen op de invloed van bodemtype en andere lokale variaties, anderzijds om feedback te krijgen van wie uiteindelijk met de teelt aan de slag moet – de landbouwers zelf.

Kristiaan Van Laecke (ILVO)

ILVO en Arvesta bundelen hun expertise en zorgen voor een individueel en gezamenlijk begeleidingstraject voor de geselecteerde kandidaten, van zaai tot en met afzet.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen onderzoekers, teeltadviseurs en collega-sojapioniers willen we ervoor zorgen dat meer landbouwers de 'sojastiel' in de vingers krijgen. Op die manier kunnen we het areaal vergroten.

Esther Monard (Arvesta)

Het moment is daar: het belang van duurzame sojateelt

In tijden van klimaatmarsen en extreme droogte is de zoektocht naar klimaat- en milieuvriendelijke, veerkrachtige gewassen bijzonder actueel. Soja past mooi in dat plaatje. Het gewas behoeft weinig bemesting omdat het zoals de meeste vlinderbloemigen over wortelknobbeltjes beschikt met daarin bacteriën die stikstof uit de lucht kunnen omzetten in een vorm die opneembaar is door de plant. Daarenboven laat soja een goede bodemstructuur achter met een interessante hoeveelheid stikstof voor het volggewas. Soja past daardoor goed in een bredere teeltrotatie en gewasdiversificatie zoals opgelegd door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Als eiwitbron voor humane consumptie is het bovendien een uitstekende kandidaat: soja heeft een hoog eiwitgehalte en een goede eiwitsamenstelling. Van alle plantaardige eiwitbronnen is het naast quinoa de enige die alle essentiële aminozuren bevat. Soja is ook goed verteerbaar en rijk aan vitaminen en mineralen. Bovendien is er vanuit de markt een groeiende vraag naar soja terwijl Europa slechts voor 5% in eigen sojaproductie voorziet. De lokale sojateelt zou het aantal food miles bijgevolg reduceren.

Dit alles maakt dat soja een aantrekkelijk gewas is voor landbouwers op zoek naar nieuwe, veerkrachtige teelten en tegelijk een interessante eiwitbron voor de voedingsindustrie.

Tijd voor een sprong vooruit in het areaal

ILVO en Arvesta voeren reeds sinds 2012 onderzoek en proeven uit naar de sojateelt in Vlaanderen. ILVO staat in voor onderzoek en ontwikkeling inzake teelttechnieken, variëteiten en een economische haalbaarheidsstudie. Arvesta begeleidt de volledige teeltcyclus: van de levering van het geschikte zaaizaad, tot de bemesting en gewasbescherming, maar ook de ontvangst, de opslag en het opschonen van de sojabonen tot en met de afzet.

Na 7 jaar onderzoek en proeven is het potentieel voor de teelt van soja in Vlaanderen duidelijk. Met aangepaste rassen en teelttechnieken slagen de onderzoekers erin om het subtropisch gewas volledig te laten rijpen in Vlaamse klimaatomstandigheden. Teelttechnisch zijn er echter nog enkele knelpunten die een brede uitrol in de weg staan. Er is de onkruiddruk door de trage jeugdgroei en het risico op wildschade. Daarenboven is er een ruime variatie in opbrengst en kwaliteit tussen percelen en seizoenen.

Kristiaan Van Laecke (ILVO): “Om dat te verklaren en op korte termijn een antwoord te formuleren op de resterende knelpunten, moet het areaal uitgebreid worden. Daarom zijn wij op zoek naar landbouwers die soja een kans willen geven op hun eigen velden. Bijkomend voordeel daarvan is dat we hun ervaringen kunnen meenemen in het onderzoek. Want uiteindelijk moeten niet onze experten maar landbouwers met de teelt aan de slag.”

Intensieve teeltbegeleiding en financiële tussenkomst bij te laag eiwitgehalte

ILVO en Arvesta roepen geïnteresseerde landbouwers op om zich te melden voor de campagne. Wie zich kandidaat stelt, beantwoordt aan de criteria en uitgekozen wordt, zal gedurende het hele seizoen door ILVO en Arvesta begeleid worden: van levering van kant-en-klaar zaaigoed over afstelling van machines tot de naoogstverwerking en afzet, en dat zowel individueel door teeltbegeleiders als gezamenlijk in een WhatsApp groep.

In het geval dat een lot ondanks deze begeleiding en het correct opvolgen van het teeltadvies, door omstandigheden afgekeurd wordt voor humane consumptie, voorziet ILVO bovendien een financiële tegemoetkoming. De prijzen op de voedermarkt liggen namelijk een stuk lager dan die op de voedingsmarkt en de hoge kwaliteitseisen voor soja voor humane consumptie (42% eiwitgehalte, zo weinig mogelijk gebroken bonen en onzuiverheden) blijken in de praktijk soms moeilijk haalbaar.

Selectiecriteria voor een beperkte areaaluitbreiding

Om de risico’s verder te beperken en de kans op slagen te maximaliseren, gelden er selectiecriteria en zullen ILVO en Arvesta intakegesprekken voeren met de kandidaten. Daarbij zullen ze niet alleen peilen naar motivatie maar ook naar de ligging van de percelen (focus ligt op Vlaams-Brabant en Oost- en West-Vlaanderen), oppervlakte van het perceel (min. 2 en max. 10 ha) en ervaring met verschillende teelten. Gezien het om een geleidelijke uitbreiding van het areaal gaat, is het de bedoeling om maximaal 120 ha soja in te zaaien.

Tijdens de Werktuigendagen in Oudenaarde op 21 en 22 september kunnen geïnteresseerden zowel bij ILVO als Arvesta terecht voor een eerste kennismakingsgesprek. Een uitgebreider telefoongesprek na het beursweekend moet daarna uitsluitsel geven of een kandidaat effectief geselecteerd wordt voor deelname aan de campagne of niet. Daarna wordt een contract opgesteld tussen de geselecteerde landbouwers en Arvesta voor levering van het zaaigoed tot en met afname van de oogst.

Over Arvesta

Arvesta bouwt op duurzame wijze aan de landbouw van de toekomst dankzij haar unieke expertise en innovatieve smart farming oplossingen. Zo helpen we boeren groeien en hun rendement verhogen. Met onze 1900 experts en meer dan 40 sterke merken is Arvesta een echt kenniscentrum voor zowel landbouwers als consumenten. We zijn actief in veevoeding, land- en tuinbouw, bloem, machines en retail met onze 250 AVEVE-winkels. Als full service provider voor boer en tuinder is Arvesta marktleider in België én ook internationaal actief met vestigingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Zo realiseren we een jaarlijkse omzet van 1,4 miljard euro. www.arvesta.eu

Over ILVO

ILVO staat voor Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. De missie van deze Vlaamse wetenschappelijke instelling is bijzonder actueel: kennis opbouwen om op een maatschappelijk verantwoorde manier voldoende, gezond en gevarieerd voedsel te kunnen produceren voor de 10 miljard monden die de wereld in 2050 moet voeden. Dagelijks zijn een 600-tal mensen aan de slag om het beleid, de bedrijven, stakeholders en de maatschappij daarin te ondersteunen met toegepast en co-creatief onderzoek. Interessant voor de voedingssector is de Food Pilot (samenwerking met Flanders Food), een experimentele fabriek met een breed gamma aan semi-industriële apparaten, labs en jarenlange voedings(technologische) expertise. Voor zijn plantaardig en dierlijk landbouwonderzoek beschikt ILVO onder meer over 200 ha proefvelden (een deel ervan in biologisch beheer), serres, en een volledige proefboerderij. Ook de economische en sociale systemen binnen en rond de agrovoedingsketen worden bestudeerd. www.ilvo.vlaanderen.be

Deze campagne is een initiatief van ILVO en Arvesta met de steun van Boerenbond en het departement Landbouw en Visserij.

Meer info

Geïnteresseerde landbouwers kunnen zich kandidaat stellen tot 30 september 2019, door contact op te nemen. Meer info:

Vragen?

Contacteer ons

Stéphanie Deleul

External Communications Manager Arvesta

Ook interessant

Brochure 22/11/2023

Teeltgids quinoa 2023

Quinoa
Naar aanleiding van het slotevent van Quilo werden heel wat agronomische data gebundeld in deze teeltgids, samen met de data van HoGent/UGent over de voedingskwaliteit van lokale quinoa.