Zoekresultaten voor Luzerne

Filter on:
Dossiers

Droogtetolerante teelten

...eiseizoen zullen kampen. Voorbeelden hiervan zijn rietzwenkgras en luzerne. > Lees ook het dossier Water in de landbouw

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...arige gewassen zoals tijdelijk grasland, diepwortelende gewassen zoals luzerne en rode klaver en gewassen die veel structuurrijke oogstresten nalaten zoals granen. Binnen de groep van gewasresten b...

Onderzoeksprojecten

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

...kan, door deze meteen te laten volgen door de inzaai van diepwortelende gewassen zoals luzerne en bladrammenas. Deze gewassen hebben zelfs het vermogen om sterk verdichte ploegzolen op eigen kracht...

Onderzoeksprojecten

Grasadvies

...bodem, erosiebestrijding, biodiversiteit. Bovendien zijn grasklavermengsels met rode klaver of luzerne erg droogtetolerant. Wij verwachten dat dit project bijdraagt aan de stielkennis van de landbo...

Thema's

Eiwitdiversificatie

...rzoek naar het verbeteren van de eiwitkwaliteit in Vlaamse ruwvoeders, zoals grassen, klavers en luzerne, maar ook naar het diversifiëren van de eiwitbronnen in het rantsoen. Door meer peulvruchten...

Standaardpagina's

ILVO teeltfiches en teeltgidsen

CichoreiDroogbonenEdamameGoudsbloem: fiche - teeltgidsKikkererwtGras/Klaver - KlaverLinzenLuzerneMiscanthusOliepompoenRubberpaardenbloemSojaSorghum / Graan- / Voeder-Quinoa 2023VelderwtTeeltfiche: Vla...

klimrekproject.be

Pilootboeren Melkvee

...aarvan ruim de helft gras en grasklaver, 23 hectare maïs, 1.5 hectare bieten en 1 hectare luzerne. Om opbrengstverliezen door droogte te overbruggen houdt Jef voldoende grote voorraden voeder aan, ...

rundveeloket.be

Verhogen van de voederefficiëntie

...oeger maaien van gras Benutten van najaarsgras Het telen van vlinderbloemigen als eiwitbron (luzerne en rode klaver) Combinatie Italiaans raaigras en klaver als tussenteelt HetInkuilen van mengteel...

rundveeloket.be

Voederbomen voor herkauwers

...spelt, mais, tarwe, veldbonen, luzerne, voederbieten,…). Hun runderen zijn van het streekeigen wit-blauw dubbeldoel ras. In heel België zijn er nog slechts 800 van deze koeien onder melkcontrole. I...

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

...e rapporten met resultaten zijn o.a. te vinden op het Rundveeloket (gras/klaveren voorjaarszaai + luzerne). Erwten als dekvrucht Mengsels met een vlinderbloemige component zaait men best in de nazo...

rundveeloket.be

Vraag / Antwoord

...ng Omgevingsmastitis bij melkvee Melkwei als rundveevoeding Open nok in een melkveestal Enten van luzernezaad Strooisel voor diepstrooiselboxen Waterbedden of koematrassen Kuiladditieven voor gras ...

rundveeloket.be

Andere Ruwvoeders

...iwithoudende gewassen Nuttige links Eiwithoudende gewassen Vlinderbloemigen zaaien in het voorjaar +Luzerne: Effecten van maaifrequentie (ILVO mei 2019) Deel I: Vlinderbloemigen in het voorjaar: Er...

rundveeloket.be

Ruwvoerwinning

...angrijkste voedergewassen: grasland, mengteelt gras en vlinderbloemigen, maïs, voederbieten en luzerne. De specifieke vereisten van elk gewas worden gelinkt aan praktischebemestingschema's. Er word...

rundveeloket.be

Ruwvoer

...bepaalde voorwaarden (derde teelt) kan gecombineerd worden met premies. Grasklaver, klaver en luzerne zijn goed in te passen in melkveerantsoenen maar mogen nooit het hoofdaandeel vormen in het ran...

Nieuws | 14/05/2019

Vlinderbloemigen zaaien in het voorjaar

...der of geen aanvoer van minerale N kunnen geteeld worden. In Vlaanderen hebben de vlinderbloemigen luzerne, rode klaver en witte klaver (in mengsels) het meeste potentieel als maaigewas. Ze kunnen ...

Activiteiten

Studiedag grasland

...r> Rietzwenkgras, meer potentieel dan je denkt!Grasklaver: ook op jouw bedrijf een grote meerwaarde!Luzerne: Telen we straks luzerne voor varkens of pluimvee? 14u40: Veldbezoek/demo Proefveld r...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons