Projectnieuws Variatie in worteleigenschappen binnen en tussen vlinderbloemige voedergewassen

24/04/2020
Rode klaver
Rode klaver

ILVO gaat de beworteling van verschillende cultivars van luzerne en rode klaver onderzoeken: beworteling is immers essentieel voor een goede vestiging van deze vlinderbloemigen en voor het competitief vermogen. Uiteindelijk doel is om verbeterde mengsels van voedergrassen en vlinderbloemigen te ontwikkelen.

Worteleigenschappen vlinderbloemigen

Vlinderbloemige voedergewassen worden vaak geteeld in mengsels met voedergrassen, waardoor hoge opbrengsten gecombineerd worden met een hoog eiwitgehalte, terwijl de behoefte aan stikstofbemesting vermindert. Een snelle vestiging van de vlinderbloemigen is hierbij elementair. Worteleigenschappen zijn belangrijk bij de vestiging van kiemlingen en competitie voor stikstof, maar werden in vlinderbloemige voedergewassen tot nog toe weinig onderzocht. In dit project onderzoeken wij meerdere worteleigenschappen tijdens de vestigingsfase van vlinderbloemigen, waaronder koolstofverdeling tussen scheuten en wortels, wortelarchitectuur, en de ontwikkeling van nodules voor stikstoffixatie.

Studie van 190 zaailingen

Wij focussen op twee gewassen, namelijk rode klaver en luzerne. Vijf cultivars per gewas worden onderzocht. Per cultivar worden 19 zaailingen gescreend voor wortelarchitectuur (wortel-elongatiepotentieel, vertakkingscapaciteit, verhouding wortels/scheuten) onder hoge en lage stikstofcondities in de 4PMI fenotyperingsfaciliteit bij INRA Dijon. De rhizotube technologie gekoppeld met een gedetailleerd beeldvormingssysteem (RGS beelden) maakt het mogelijk om beelden in hoge kwaliteit (42 micron) te verkrijgen van wortels en scheuten. Het innoverende van dit project is dat wij voor beide gewassen zowel de variatie in worteleigenschappen tussen cultivars als binnen cultivars zullen bepalen.

Belangrijke kennis voor veredeling vlinderbloemigen

Dit project is uitermate nuttig voor toekomstige onderzoeksprogrammas rond veredeling van rode klaver en luzerne, en in het samenstellen van nieuwe mengsels aangepast aan de groeiomstandigheden van morgen. Een beter begrip van het competitief vermogen van vlinderbloemige voedergewassen is nodig voor multi-species mengsels. Door het aanleveren van realistische data kunnen onze resultaten helpen om de link te maken met vernieuwende ideotypes voor mengteelten.

Project: WINLEG
Looptijd: 2020 – 2021
Samenwerking: INRA (Fr)
Financiering: EPPN2020

Vragen?

Contacteer ons

Tim Vleugels

Expert veredeling

Ook interessant