Persbericht BELIS project: Europa versnelt publiek-private ontwikkeling van betere peulvruchtenrassen

08/02/2024

Europa investeert fors in de ontwikkeling van verbeterde peulvruchtenrassen zoals kikkererwten, soja en rode klaver. Een consortium van 34 partners uit 18 landen gaat de komende 5 jaar samenwerken om de bestaande programma’s voor rassenontwikkeling door publieke en private veredelaars, zaadbedrijven en kennisinstellingen te verbeteren. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek ILVO is de enige Belgische partner en gaat specifiek werken op eiwitrijke soja en rode klaver met verbeterde ziekteresistentie. Ook het systeem van rassenregistratie, -proeven en -voorlichting in de deelnemende landen wordt geoptimaliseerd, zodat de verbeterde rassen en informatie sneller bij geïnteresseerde landbouwers en afnemers terechtkomt.

Soja 1000 gardens - soy ready to harvest

Dit belooft een grote stap vooruit voor de peulvruchtenteelt in Europa, want er valt nog veel winst te boeken in de kwaliteit van de rassen die we ter beschikking hebben.

Tim Vleugels (ILVO)

Inhaalbeweging nodig

Peulvruchten vormen een interessante bron van eiwitten en voedingsstoffen voor mens en dier, bevorderen de bodemkwaliteit en voorzien via fixatie van stikstof uit de lucht in hun eigen bemestingsbehoefte, wat voordelig is voor klimaat en milieu. Toch blijft de massale uitrol van peulvruchten op Europese velden grotendeels uit. Eén van de redenen is het gebrek aan rassen die stabiele, hoge opbrengsten opleveren. Er is in Europa dan ook nog maar weinig veredelingswerk in peulvruchten gebeurd om hun kwaliteit te verbeteren.

14 peulvruchtensoorten

Door state-of-the-art technieken en praktische expertise te delen, willen de projectpartners van BELIS daar snel verandering in brengen. Concreet richten ze zich op 7 voedergewassen rode, witte en éénjarige klavers, luzerne, rolklaver, wikke en esparcette (ook hanenkam genoemd), en 7 zaadgewassen: erwten, veldbonen, sojabonen, witte lupinen, linzen, kikkererwten en droge bonen. Samen vertegenwoordigen deze gewassen de diversiteit van de peulvruchtensoorten die in Europa geteeld worden.

Soja en rode klaver

ILVO richt zich specifiek op nieuwe technologieën voor verbetering van soja en rode klaver, twee gewassen waar het al veel ervaring mee heeft opgebouwd in eerdere projecten en die relevant blijven voor de Vlaamse landbouw. DNA-merkertechnologie zal gebruikt worden voor veredeling naar betere ziekteresistentie tegen o.a. klaverrot in rode klaver, en naar hogere opbrengst en eiwitgehalte in soja. ILVO deelt ook zijn remote sensing technologie om opbrengsten in proefveldjes in te schatten met drie Europese veredelingsbedrijven actief in de veredeling van rode klaver.

Het mooie is dat maximaal wordt ingezet op kennisdeling. De private stolp gaat niet helemaal van de plantenveredeling af, maar ontwikkelaars van rassen voor nicheteelten zoals rolklaver of linzen zullen toch veel kunnen leren van de veredelaars die inzetten op grotere teelten zoals luzerne of erwt.

Tim Vleugels (ILVO)

Uiteindelijk moet dit project een proof of concept opleveren dat het haalbaar is om economisch duurzame veredelingsprogramma’s voor peulvruchten op te zetten binnen de bestaande economische realiteit en het wetgevend kader in Europa.

Efficiëntere registratie en voorlichting

Om de verbeterde rassen ook sneller in verschillende Europese landen op het veld te krijgen, nemen de partners de nationale rassenregistratieprocedures en voorlichting onder de loep. Er is nood aan homogenisering en meer aandacht voor de eindgebruikers: landbouwers en hun afnemers. Informatie over nieuwe rassen moet ook vlotter doorstromen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de voorlichtingsdiensten en zaadbedrijven.

Meer info

Het bekende Franse onderzoeksinstituut INRAE coördineert het project. Bezoek de BELIS project website: www.belisproject.eu

Europa

Funded by the European Union
The BELIS project has received funding from the Horizon Europe research and innovation programme under the Grant Agreement N°101081878.

Vragen?

Contacteer ons

Tim Vleugels

Expert veredeling

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...
Video 03/04/2024

Sojadrink 'made in Belgium'

Soja 'made in Belgium' - Margo Vermeersch
Drinken we straks sojadrink 'made in Belgium'? Wel als het van Margo Vermeersch en haar collega's aan het ILVO afhangt!