Publicatie | Mededeling Vlinderbloemigen zaaien in het voorjaar

14/05/2019
Witte klaver
Witte klaver

Vanuit de Vlaamse overheid wordt het telen van vlinderbloemigen gestimuleerd omdat op deze wijze meer eiwithoudende voedergewassen op het rundveebedrijf zelf worden geteeld, meer teelten en dus een grotere vruchtafwisseling worden geïntroduceerd en dat mengsels vlinderbloemigen met minder of geen aanvoer van minerale N kunnen geteeld worden. In Vlaanderen hebben de vlinderbloemigen luzerne, rode klaver en witte klaver (in mengsels) het meeste potentieel als maaigewas. Ze kunnen ingepast worden in een systeem van intensief maaien en kunnen eventueel ook gemengd worden met elkaar of met gras.

Publicatie

Lees de volledige publicatie:

Vragen?

Contacteer ons

Thijs Vanden Nest

ILVO researcher

Ook interessant