Algemeen ILVO op Agriflanders: (eco)teelten, living labs, klimaat, energie, klauwgezondheid en studiedagen

03/01/2023

Bezoek ILVO tijdens Agriflanders op 12, 13, 14 en 15 januari in Flanders Expo Gent. Je vindt ons op verschillende standen en tijdens verschillende studiedagen.

9 ecoteelten in de kijker (stand 4431)

Het Departement Landbouw en Visserij zet het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) centraal op stand 4431. ILVO bevolkt een stukje van die stand en zoemt in op 9 specifieke teelten die in aanmerking komen voor een ecoregeling of andere maatregelen:

 1. Gras-klaver met smalle weegbree
 2. Luzerne
 3. Veldbonen
 4. Voedererwten
 5. Voedersorghum
 6. Quinoa
 7. Droge bonen
 8. Soja
 9. Afrikaantjes
Luzerne

Ontdek onze living labs (stand 4431)

Living labs zijn plaatsen voor innovatief onderzoek in nauwe samenwerking met de eindgebruiker: landbouwers, voedingsproducenten, stallenbouwers, enzovoort. ILVO stelt 5 thematische living labs voor. Waarvoor kan je bij welk living lab aankloppen en hoe werken ze?

 1. Living Lab Veehouderij
 2. Living Lab Plant en Bodem
 3. Living Lab Agro-ecologie en Biologische Landbouw
 4. Food Pilot
 5. Living Lab Agrifood Technology

Naast de living labs vind je ook, het Expertisecentrum Landbouw en Klimaat en de B2BE Facilitator voor versnelde ontwikkeling van de Vlaamse bio-economie, terug op de stand.

Wat heeft het Varkens-, Pluimvee- en Rundveeloket te bieden? (stand 4515)

Het Living Lab Veehouderij wordt ondersteund door drie contactpersonen die actief onderzoeksvragen uit de sector capteren en onderzoeksresultaten verspreiden. Hen vind je op stand 4515.

Klimrek: klimaatscan, -plan en -dashboard voor melkveehouders (stand 4515)

Het project Klimrek bouwde met succes aan een betrouwbare klimaatscan voor melkvee en heeft intussen een pakket effectieve klimaatmaatregelen klaar in een handig dashboard om melkveehouders te begeleiden in hun persoonlijke klimaattraject. Maatregelen die economisch haalbaar zijn en effectief impact hebben op de klimaatvoetafdruk van elk individueel bedrijf, dat is het doel.

Hernieuwbare energietechnieken voor veehouderij (stand 4515)

Welke hernieuwbare energiebronnen kan je aanwenden op je boerderij en welke impact heeft dit op je investeringskost, operationele kost en ecologische impact? ILVO-onderzoekers betrokken bij het project RES4LIVE leggen het met veel plezier aan je uit.

Hoe ga jij zelf om met energie op je bedrijf? Vul onze enquête in over je verbruik en krijg zicht op je score in vergelijking met andere bedrijven. De gegevens zijn bijzonder nuttig voor het onderzoek binnen RES4LIVE.

Een digitale tool voor klauwgezondheid (stand 8310)

Het project CLAWCARE van ILVO, UGent, Inagro, Hooibeekhoeve en HoGent wil een betaalbare smartphone app ontwikkelen waarmee melkveehouders klauwproblemen bij hun koeien sneller kunnen opsporen. Hoe ver ze daarmee staan, ontdek je op stand 8310.

Studiedagen

Tot slot (co-)organiseert ILVO verschillende studiedagen. Vergeet je niet in te schrijven!

Beste praktijken voor eiproductie in niet-kooisystemen: 12 januari, 9:00 tot 12:00

OpsDrone inspiratieworskhop toeleveranciers: 12 januari, 9:30 tot 12:30

DataVOORdelen: ook jij hebt data, maar haal je er al de voordelen uit?: 13 januari, 10:00 tot 12:00

Soja: wat je als landbouw(st)er écht wilzeggen/horen – Agriflanders: 13 januari, 10:00 tot 13:00

Alle praktische beursinformatie

Vragen?

Contacteer ons