Zoekresultaten voor Luzerne

Onderzoeksprojecten

Extractie van eiwit uit luzerne en klaver ten behoeve van kippen en varkens

Centrale onderzoeksvraag/doelKunnen we uit de vlinderbloemigen luzerne en rode klaver, beiden groenvoedergewassen waarvan de teeltechniek goed gekend is, het ruw eiwit extraheren, om dat vervolgens in het rantsoen van (biologische) varkens en pluimvee te mengen? Deze vraag beantwoorden we in het project LUZEX.

Extractie van eiwit uit luzerne en klaver ten behoeve van kippen en varkens

Onderzoeksprojecten

Grasadvies

Bovendien zijn grasklavermengsels met rode klaver of luzerne erg droogtetolerant. Wij verwachten dat dit project bijdraagt aan de stielkennis van de landbouwers om deze teelt meer te omarmen. FinancieringVlaamse Overheid - L&V

Standaardpagina's

ILVO teeltfiches en teeltgidsen

CichoreiDroogbonenEdamameGoudsbloem: fiche - teeltgidsKikkererwt 2021 / 2020Gras/Klaver - KlaverLinzenLuzerneMiscanthusOliepompoenRubberpaardenbloemSoja 2020 / 2017Sorghum / Graan- / Voeder-Quinoa 2020 / 2017VelderwtTeeltfiche: Vlas

Onderzoeksprojecten

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Bestendiging van het effect van diepe bodembewerkingen kan, door deze meteen te laten volgen door de inzaai van diepwortelende gewassen zoals luzerne en bladrammenas. Deze gewassen hebben zelfs het vermogen om sterk verdichte ploegzolen op eigen kracht te doorbreken en zo een langzamer, maar ook duurzamer, remediatieproces op gang te brengen.

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

De rapporten met resultaten zijn o.a. te vinden op het Rundveeloket (gras/klaveren voorjaarszaai + luzerne). Erwten als dekvrucht Mengsels met een vlinderbloemige component zaait men best in de nazomer, na de oogst van wintergranen of vroege aardappelen. Zaaien na maïs lukt enkel als de weeromstandigheden gunstig zijn.

rundveeloket.be

Andere Ruwvoeders

Andere Ruwvoeders Eiwithoudende gewassen Nuttige links Eiwithoudende gewassen Vlinderbloemigen zaaien in het voorjaar +Luzerne: Effecten van maaifrequentie (ILVO mei 2019) Deel I: Vlinderbloemigen in het voorjaar: Erwten als dekvrucht - In welke mate kan het gebruik van de dekvrucht voedererwt een meerwaardezijn in de installatie van mengsels van vlinderbloemigen

rundveeloket.be

Ruwvoer

Grasklaver, klaver en luzerne zijn goed in te passen in melkveerantsoenen maar mogen nooit het hoofdaandeel vormen in het rantsoen. Het oogsttijdstip is cruciaal.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons