Onderzoeksproject Welzijnsbevorderende monitoringsoplossingen voor kippen

In uitvoering WISH
vleeskippen

Contacteer onze expert

Frank Tuyttens

Frank Tuyttens

Groepsleider dierenwelzijn ILVO

Contact

Algemeen kader

Ten behoeve van de pluimveesector ontwikkelt het WISH project innovatieve oplossingen om zowel de productiviteit en als het welzijn van vleeskippen te verbeteren. Concreet bouwen de onderzoekers aan: (i) sensor technologie die het gedrag van vleeskippen karakteriseert, (ii) machine learning oplossingen die automatisch gezondheids- en productiviteitsanalyses maken op basis van deze sensor input en (iii) stalverrijkingsoplossingen zoals rustlocaties en adaptieve verlichting die kan worden aangestuurd op basis van het real-time gemeten kippengedrag.

Onderzoeksaanpak

Concreet mikken de onderzoekers op een vermarktbare, modulaire toolbox, bestaande uit sensoren en interpretatie-algoritmes, die ontwikkeld wordt tot 2 commerciële toepassingsvelden:
1. Lab kippen. Deze toolbox bevat een high-end combinatie van sensoren en algoritmes bedoeld voor klinische onderzoeksorganizaties, dus onder meer voor ontwerpers van voedseladditieven of geneesmiddelen en voor wie werkt op welzijns- en productiviteitsverbeteringen. De toolbox kan dan (gedeeltelijk) het tijdrovende en dure process van manuele expert-evaluaties tijdens klinische trials vervangen en continue, meer herhaalbare en objectieve informatie omtrent het kippengedrag aanbieden tijdens dierproeven. 2. Commerciële kippen. Deze set met een beperkter aantal sensoren en verrijkingstools moet kost-effectief zijn voor gewone kippenboerderijen. We mikken op groep-gebaseerde sensoren (accoustisch of video) of een beperkt aantal individuele sensoren geplaatst op enkele sentinel dieren.

Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat het project WISH een doeltreffende, slimme combinatie van individuele en toom-gebaseerde sensoren oplevert, met daaraan gekoppeld, een juiste aansturing voor kooiverrijking en gedragsbeïnvloeding. De productiviteits- en welzijnsverbeterende toolboxen voor vleeskuikens hebben een grote kans op verspreiding en toepassing: Voor de commercialisering van de onderzoeks-setup is er een engagement van Poulpharm. De praktijk-toolbox wordt gecommercialiseerd door Roxell.

Financiering

IMEC