Zoekresultaten voor Pluimvee

Onderzoeksprojecten

Optimale Teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding

Akkerbouw;Pluimvee- en konijnenhouderij;Voederproductie;

Centrale onderzoeksvraag/doelHoe kunnen akkerbouwers, pluimveehouders én de lokale veevoederindustrie in Vlaanderen aan de slag met in mengteelt geplaatste vlinderbloemige gewassen, als alternatieve eiwitbron voor het pluimvee? Deze vraag wordt, in een ketenperspectief, beantwoord in het project OPTIPLUIM.

Optimale Teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding

Onderzoeksprojecten

Optimale Teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding

Akkerbouw;Pluimvee- en konijnenhouderij;Voederproductie;

Centrale onderzoeksvraag/doelHoe kunnen akkerbouwers, pluimveehouders én de lokale veevoederindustrie in Vlaanderen aan de slag met in mengteelt geplaatste vlinderbloemige gewassen, als alternatieve eiwitbron voor het pluimvee? Deze vraag wordt, in een ketenperspectief, beantwoord in het project OPTIPLUIM.

Optimale Teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimvee voeding

Onderzoeksprojecten

Onderzoek naar een diervriendelijke methode voor het doden van individueel pluimvee

Pluimvee- en konijnenhouderij;

Zwaar zieke en verzwakte pluimveedieren dienen zo humaan mogelijk gedood te worden om hun uitzichtloos en nodeloos lang lijden te voorkomen. De Europese Verordening 1099/2009 beschrijft de toegestane methoden. Maar niet al deze methoden blijken te worden toegepast, en ze blijken ook niet allemaal gekend in de pluimveesector.

Onderzoek naar een diervriendelijke methode voor het doden van individueel pluimvee

Onderzoeksprojecten

Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee

Tuinbouw & sierteelt;Pluimvee- en konijnenhouderij;Biologische landbouw;

Centrale onderzoeksvraag/doelLEGcombio is een project dat mikt op de slimme combinatie van in uitloop gehouden (biologische) pluimvee met een meerjarige, plantaardige teelt. We onderzoeken op welke wijze de efficiëntie en duurzaamheid van een dergelijke combi-productie kan gemaximaliseerd worden. Het project is inmiddels afgelopen.

Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee

Standaardpagina's

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

Ook het inmengen van additieven, enzymes of nieuwe voederteelten (bvb. veldbonen of andere lokale eiwitbronnen als algen en insecten) in pluimveerantsoenen behoort tot de mogelijkheden.Evelyne Delezie, Saskia LeleuVoederformulering, -productie en -waarderingFormuleren van voeders voor pluimvee en konijnen.

Aanbod co-creatie pluimvee en konijnenhouderij

Nieuws | 07/06/2021

Hitteplan voor pluimvee

Hitteplan voor pluimvee

Hoe kunnen we voor de pluimveesector een trefzeker hitte-actieplan uitwerken dat zich bedrijfsspecifiek kan aanpassen? In het LA-traject COOLCHICKS gaan ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Pehestat, Universiteit Gent en Lanupro op zoek naar verbeterstrategiën.

Pluimvee- en konijnenhouderij;

pluimveeloket.be

Zeer divers pluimvee-onderzoek aan het ILVO!

Zeer divers pluimvee-onderzoek aan het ILVO!

ZEER DIVERS PLUIMVEE-ONDERZOEK AAN HET ILVO! ILVO-onderzoekers stelden op 2 april hun recente onderzoeksresultaten van varkens en pluimvee voor. De studiedag werd voor het eerst ingericht door het Pluimvee- en Varkensloket voor beide diersoorten samen. Met zo’n 170 aanwezigen bleek dit concept in de smaak te vallen.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons