Dossier Arbeidsveiligheid in de landbouw

Hieronder vindt u interessant materiaal ter preventie van arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector. Voor meer info kan u terecht op de website van Prevent Agri.

Ga naar Prevent Agri
Twee landbouwers werken aan een mesttank

Harde cijfers

Op Europees niveau heeft de land- en tuinbouwsector na de visserij-industrie, de bouw en de zorgsector het grootste aantal ongevallen per jaar. In de Belgische land- en tuinbouw gebeuren er gemiddeld 680 ongevallen per jaar, waaronder acht met dodelijke afloop. Ermee rekening houdend dat een groot deel van land- en tuinbouwers zelfstandigen zijn, worden de meeste ongevallen in deze sector niet opgenomen in de statistieken. Dit suggereert dat de werkelijke ongevallenfrequentie nog hoger is dan aanvankelijk geraamd.

Recente cijfers vindt u op de website van Prevent Agri.

Prevent Agri?

Prevent Agri is het initiatief dat in het leven werd geroepen door een gezamenlijke beslissing van de sociale partners van de Groene Sectoren met als doel te zorgen voor een coördinatie tussen alle verschillende initiatieven en acties.

De hoofdopdracht van Prevent Agri bestaat erin het welzijn van de werknemers op de werkvloer van de groene sectoren blijvend te bevorderen.

Daartoe tracht de organisatie alle mogelijke kennis te verzamelen die de veiligheid in de land- en tuinbouw en tuinaanleg bevordert en deze op een toegankelijke en praktische manier naar de sectoren te brengen.

Bekijk hieronder een campagnevideo van ILVO en Prevent Agri.

Veilig gebruik van landbouwmachines

Elke Vlaamse land- en tuinbouwer wordt tijdens de uitoefening van zijn job geconfronteerd met een aantal risico’s. Landbouwvoertuigen en machines zorgen elk jaar opnieuw voor heel wat ongevallen, zowel op de openbare weg als op het erf of op het veld. Deze cijfers worden al gauw aanzien als jaarlijkse statistieken, maar achter elk dodelijk of zwaargewond slachtoffer schuilt jammer genoeg steeds een diepmenselijk drama.

Lees de brochure Veilig gebruik van landbouwmachines.

Arbeidsveiligheid in de tuinbouw

Bekijk hieronder de video met specifieke aandachtspunten voor de fruitteelt.

Bekijk hieronder de video met specifieke aandachtspunten voor de vollegrondteelten.

Bekijk hieronder de video met specifieke aandachtspunten voor de glastuinbouw.

Mestgassen: veel gevaarlijker dan u denkt

Lees de brochure Aandachtspunten voor het veilig mixen van mest.

Bekijk hieronder de video met specifieke aandachtspunten voor omgang met mestgassen.

Ook interessant