Video Veerkrachtige landbouwbedrijven: wie zijn ze, wat doen ze?

02/02/2023

Hoe gaan landbouwers om met veranderingen en wat maakt een landbouwbedrijf weerbaar(der)? Hoe zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst nog landbouwers zijn die ons voedsel produceren? Hoe gaan ze om met veranderingen en wat maakt dat het ene landbouwbedrijf er beter mee om kan dan het andere? Isabeau Coopmans onderzocht deze vragen in haar doctoraatswerk (ILVO-KULEUVEN).

Een landbouwer is gewend om zich aan te passen aan de weersomstandigheden, eventuele plagen of wispelturige prijzen, m.a.w. aan de goeie en slechte boerenjaren. Maar meer dan ooit moeten landbouwers ook omgaan met sterk veranderende verwachtingen en strengere regelgeving, o.a. voor milieu en dierenwelzijn. Er zijn drie types veerkrachtcapaciteiten die samen de algemene veerkracht van een landbouwbedrijf of een landbouwsector bepalen: robuustheid (of incasseringsvermogen), aanpassingsvermogen en transformatievermogen.

Isabeau Coopmans: “Mijn onderzoek bevestigt dat het voor veel landbouwbedrijven moeilijk is om zich aan te passen of te transformeren. Ze werken met levende materie en afhankelijk van de productiecyclus is het soms zeer moeilijk om op korte termijn in te spelen op wijzigende omstandigheden. Daardoor blijkt vooral het transformatievermogen in de landbouwsector erg laag. Vaak lopen er immers zeer hoge langetermijninvesteringen. Of nu robuustheid of aanpassingsvermogen de betere veerkrachtstrategie is, hangt sterk af van de context. Steunmaatregelen legden tot nu toe zo sterk de nadruk op het inbouwen van robuustheid dat het aanpassingsvermogen van de bedrijven er niet op vooruit ging. Dat moeten we vermijden in de toekomst. Mogelijke oplossingspaden zijn nieuwe verdienmodellen een kans geven en lerende netwerken opzetten.”

Isabeau Coopmans legt in dit filmpje uit wat weerbaarheid is en wat een landbouwer kan doen om deze weerbaarheid te verhogen:

Realisatie

Video gerealiseerd in het kader van Wetenschap Uitgedokterd, een project van SciMingo vzw

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant